Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Psychologie, psychoterapie AllatRa

Každý člověk by se měl nepřetržitě zaobírat svým vlastním sebepoznáním a sebezdokonalováním, neboť každý disponuje obrovským vnitřním potenciálem, který často nevyužívá, protože o něm neví. Existují však metody, které umožňují se tomu naučit. Vnitřní stav člověka – to, co on doopravdy cítí - hraje ohromnou roli v jeho životě i v životě lidí kolem. Vždyť při komunikaci se pouze 30% vnímání realizuje na viditelné úrovni a 70% vnímání se děje na skryté intuitivní úrovni!

Psychologie a psychoterapie ALLATRA - jedna z oblastí ALLATRA vědy. Je zaměřena na studium lidské přirozenosti z hlediska celostního chápání. Vychází ze znalostí obsažených v knize "AllatRa", opíraje se o výzkumy slavných vědců v oblasti neurofyziky, biofyziky a dalších věd, přičemž využívá především praktické znalosti. Vyházejí z poznatku, že lidská Osobnost má, pouze za pomoci své vlastní pozornosti, schopnost zcela zvrátit směr svého myšlení, nálady a dokonce ovlivnit biochemické procesy v nervovém systému a následně v celém těle.

PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE ALLATRA

je směr ALLATRA VĚDY

  • se zabývá celostním studiem povahy člověka: duchovní složkou, energeticko-materiální strukturou a vědomím člověka.
  • poskytuje nástroje pro práci na sobě a ke zvládnutí kterékoli krizové situace.
  • dává nástroje pro obnovení schopností a návratu k plnohodnotnému harmonickému životu (např. po těžkých depresích, psychózách, neurózách).
  • rozvíjí zcela nový přístup k výchově a vývoji dítěte - na základě intuitivně pocitového vnímání. Snaží se rozvinout u dětí, v procesu jejich výchovy, duchovní a morální hodnoty, schopnosti poznávat sebe a okolní svět pomocí intuice.
  • pomáhá obnovit jednotu harmonických partnerských vztahů; naučit se nacházet kompromisy v kritických situacích, zůstávat v rovnováze a vybudovat/zachovat kvalitní partnerský vztah.

Cílem projektu je obrození duchovních a morálních hodnot v životě společnosti.

Poslední projekty příspěvky

Psychologie, psychoterapie AllatRa 21. května 2017 1:15
Informace, která zachraňuje životy. Tato příručka je určena pro prevenci sebezničujícího chování u dětí (deprese, různé závislosti, sebevražedné sklony...). Informace zde uvedené jsou užitečnou pomůckou pro rodiče, pedagogy, psychology, učitele, lékaře, stejně jako pro všechny lidi, jejichž profese nebo jiné činnosti jsou spjaté s častou komunikací s mládeží. Příručka popisuje způsoby, jak pomoci dětem v pubertě, které se ocitnou v krizi, v konfliktu se sebou samým.
Tags: 0
Psychologie, psychoterapie AllatRa 4. listopadu 2016 12:33
• Syndromem emocionálního vyhoření, a příčinami jeho vzniku. • Účinné techniky obnovení vnitřní rovnováhy. • Jak trvale přebývat ve stavu naplnění, radosti, lásky a inspirace? • Co je to být ve stavu Pozorovatele, a jak můžeme řídit svůj vnitřní stav pomocí naší pozornosti? • Jak lze zůstat v klidném a vyrovnaném stavu? • Zda je vůbec možné žít bez stresu?
Tags: 0
• Jak můžeme řídit své vědomí (myšlenky, emoce, touhy) • Jak funguje lidský mozek v krizové situaci a v okamžiku relaxace • Jaké jsou základní životní postoje a typické vzory reakcí a chování ve stresové situaci • Jak přejít do alternativního stavu klidu, jasnosti a vnitřní rovnováhy • Jak můžeme řídit své vědomí (myšlenky, emoce, touhy) • Co je to vnitřní svoboda a síla intuice/ducha
Tags: 0
Psychologie, psychoterapie AllatRa 22. dubna 2016 10:01
• Co ovlivňuje a určuje kvalitu komunikace? • Jak pomoci sobě a partneru přejít na úroveň harmonických vztahů? • Tři úrovně vztahů mezi lidmi: viditelná komunikace, bezprostřední energetická a informační výměna, energie, od duše k duši na úrovni hlubokých pocitů • Jak se naučit najít kompromisy v kritických situacích a zůstat v rovnováze? • Co je potřebné pro obnovu ztracené harmonické jednoty?
Tags: 0
• Co jsou kritické fáze vývoje: spojení (symbióza) a separace (oddělení), primární a sekundární hormonální přepětí. Jak pomoci dítěti zvládnout tyto etapy? • Na co jsou zaměřené moderní vzdělávací techniky? Proč je tak důležité, spolu s rozvojem intelektu, naučit dítě intuitivnímu smyslovému vnímání a poznávání světa? Jakou vazbu to má k vývoji Osobnosti? • Jak my sami omezujeme vědomí dětí? Různé stavy rodičů. Jak zformovat základy kvalitní povahy, lidskosti a morálky?
Tags: 0
• Seznámení se s existencí dvou historických kultur (duchovní tvůrčí a konzumní společnosti) • Jaké jsou hlavní taktiky síly pro vytvoření moci a kontroly pro aplikaci lidí ve vztazích s ostatními? • Jak rozpoznat psychologické hry a manipulaci, jak se s nimi vypořádat a vytvořit si rovnocenné vztahy? • Co získáme tím, že se zbavíme touhy po moci nad ostatními a kontrole okolí? • Jak spolupracovat ve světě plném konkurence?
Tags: 0
Tento seminář je určen především pro profesionály, kteří pracují s mnoha lidmi: psychology, psychoterapeuty, učitele, sociology, poskytovatele zdravotní péče, kteří přichází do styku s lidmi v kritickém stavu či sami jsou takovým stavům vystaveni. Dozvíte se, jak pracovat s lidmi v post-traumatickém stavu, poznáte způsoby, jak se dostat z tohoto stavu, co podniknout v prvních minutách po incidentu…
Tags: 0

Všechny záznamy 'Psychologie, psychoterapie AllatRa'