Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ ALLATRA

Jedná se o sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Naše motto: Konáme dobro!

Dnes se díky mezinárodnímu hnutí ALLATRA sjednotily stovky tisíc lidi po celém světě. Počet účastníků každý den roste geometrickou řadou, protože dobrých, laskavých a kreativních aktivních lidi, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, je opravdu hodně.

Země, ve kterých naši účastníci působí:

Hnuti AllatRa

Naše cíle a úkoly:

Nejvyšší prioritou je pro nás usilovat o jednotu a přátelství mezi všemi národy na základě kulturních, morálních a duchovních hodnot, které spojují lidi po celém světě. Podporujeme realizaci přirozených svobod a lidských prav, formování kvalitativně nových vztahů mezi národy na základě spolupráce lidi na celém světě, bez ohledu na původ, sociální, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost.

Struktura:

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA
www.allatra.eu
Naši partneři jsou poctiví, důstojní a svědomití lidé
Projekty „Konáme dobro“
Internetová platforma „ALLATRA. KONÁME DOBRO“
Portály:
 • «Crowdfunding se svědomím.» Platforma pro realizaci obchodních, vědeckých a sociálních projektů. www.allatra.in;
 • «Crowdsourcing AllatRa.» Spojuje lidi pro společné projekty;
 • Sociální sít‘ «Sociální sít‘ »;
 • Portal «Vzájemná pomoc»;
 • On-line knihovna «AllatRa».
Kultura a umělecká činnost
Zaměření:
 • Mezinárodní nahrávací studio «AllatRa»;
 • Centrum grafického a informačního designu «AllatRa»;
 • Mezinárodní studio sociální reklamy «DobroTy»;
 • Mezinárodní divadlo mládeže «Lagoda»;
 • Centrum pro tvořivost a umění «AllatRa»;
 • «AllatRa-bookcrossing»;
 • «AllatRa turistika».
Mezinárodní společenské a kulturní akce:
Mezinárodní společenské a kulturní akce nového formátu
 • Mezinárodní festival «DobroTY» (Kijev,Kirovograd, S.- Peterburg, Kaliningrad);
 • Diskuse o sociálních projektech;
 • Mezinárodní festival sociálních videí «DobroTY»;
 • Mezinárodní výstava fotografií «Agape»;
 • Mezinárodní projekt «Kyjev budoucnosti»;
 • Mezinárodní knižní veletrh «DobroTY»;
 • Tvůrčí dílny «DobroTY».
Mezinárodní projekt «Agapit Pečerský. Pro jednoty a přátelství»
  Mezinárodní výstava fotografií
  «Agapit Pečerský. Pro jednoty a přátelství!»
  • Ukraine;
  • Russia;
  • Belarus;
  • Moldova;
  • Czech Republic;
  • Slovakia;
  • Germany;
  • France;
  • Japan;
  • Italy;
  • Australia;
  • Macedonia.
  Fotografické soutěže:
  • Mezinárodní fotosoutěž «Agape».
Internetové portály:
 • Agapit Pečerský, agapit.kiev.ua;
 • Mezinárodní Portal Agapit Pecherskiy. For Unity and Friendship!», agapit.net.
Projekt «Vytvoření globální tvořivé společnosti»:
 • Všesvětová Internetová kampaň «Celým světem k dobru a sjednocení!»;
 • Mezinárodní společenská akce «AllatRa sjednocuje».
ZDRAVOTNICTVÍ
Mezinárodní lékařský holding, fungující na základě
Globální partnerské dohody ALLATRA:
 • lékařské výzkumné ústavy;
 • společnosti vyrábějící lékařská a laboratorní zařízení;
 • kliniky, zdravotní střediska;
 • lékařské laboratoře.
Mezinárodní farmaceutický holding, fungující na základě
Globální partnerské dohody ALLATRA:
 • mezinárodní farmaceutické společnosti a sítě lékáren;
Mezinárodní lékařské asociace:
 • Mezinárodní sdružení lékařů «AllatRa»;
 • Mezinárodní sdružení lékárníků «AllatRa».
VĚDA
  1. Odvětví:
  • Antropologie;
  • Biologie;
  • Anatomie;
  • Genetika;
  • Psychofyziologie;
  • Etnografie;
  • Archeologie;
  • Sociální geografie;
  • Lingvistika;
  • Filozofie;
  • Historie;
  • Sociologie;
  • Kulturologie;
  2. Vyspělé technologie:
 • Nanofyzika;
 • Nové materiály a technologie;
 • Informační a komunikační technologie;
 • Astrofyzika;
 • Alternativní zdroje energie;
 • Biotechnologie;
  3. Řešení ekologických a sociálních problémů:
 • Nejnovější technologie živobytí lidstva (vyřešení nedostatku pitné vody a potravin);
 • Vědecké metody pro řešení problémů v oblasti životního prostředí;
 • Minimalizování dopadů globálních změn klimatu na Zemi;
 • Inovativní způsoby prodlužování lidského života.
Informační centrum Mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA»
TISKOVÉ CENTRUM
 • Oddělení otázek a návrhů Globální partnerské dohody ALLATRA;
 • Oddělení Strategického plánování;
 • Oddělení spolupráce s médii;
 • Oddělení pro styk s veřejností;
 • Služba informační podpory mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA»;
 • Sekce foto korespondence.
SOCIÁLNÍ informační portály
Portály:
 • «AllatRa - kniha, která mění svět», allatra.info;
 • Webová stránka o tvorbě Anastasie Novych - «Nový pohled na svět», sensei.org.ua;
 • Portál psychologické pomoci «Volíme život!», spasizhizn.com;
 • «Sokrovennik», sokrovennik.ru;
 • Portál zpráv novosti2020.com;
 • Literární portál (v angličtině), schambala.org;
 • Webová stránka o tvorbě Anastasie Novych (Rusko), schambala.ru;
 • Portál "Kdo jsem já", ktoya.org;
 • Historický portál,, predskazanie.kiev.ua;
 • «V Jednotě», vedinstve.com.ua.
Televizní kanál «ALLATRA TV», allatra.tv
Kreativní skupiny:
 • «AllatRa TV - Kyjev»;
 • «AllatRa TV - Kirovograd»;
 • «AllatRa TV - Pavlograd»;
 • «AllatRa TV - Praha»;
 • «AllatRa TV - Moskva»;
 • «AllatRa TV - Ufa».
Programy::
 • Pořád «Setkání se sebou samým» je pro ty, kteří chtějí poznat sami sebe a zkvalitnit osobní duchovní, vědecký a kulturní růst;
 • Pořád «Ve smyslu» je pohled na vážné věci s humorem...
 • Pořád «Dobré zprávy» - zprávy a události z celého světa s tvůrčím duchem;
 • «Dobro ve vašem městě». ak můžeme sjednotit síly, konat dobré skutky ve svém rodném městě;
 • Program «Konáme dobro» se zabývá otázkami svědomí, lidskosti, dobra a představuje nejlepší příklady ze života;
 • «AllatRa sjednocuje». Program je zaměřen na odhalení a osvětlení jediného základu duchovního a mravního vývoje lidstva;
 • «Zlaté tisíciletí». Program, jak vytvořit globální kreativní společnost založenou na principech duchovnosti, kultury a morálky.
Dobrovolná academie «ALLATRA TV»:
 • Fakulta režii a scenáristiky;
 • Fakulta kinematografie;
 • Fakulta herectví;
 • Fakulta zvukové produkce.
PRINT MEDIA «ALLATRA»
  Vydavatelství:
 • Vydavatelství «AllatRa» allatra.com.ua;
 • Vydavatelství «Ibis» (Praha) ibisbooks.cz;
 • Vydavatelství «Lotos» lotosbook.com;
 • Vydavatelství «Sensei» sensei.kiev.ua.
  Tištěné publikace:
 • Noviny «AllatRa. Dobro v akci»;
 • Noviny «Polahoda» (Praha), polahoda.cz;
 • Noviny «Panteleimon léčitel», panteleymon.com;
 • Noviny «Sensei», sensei.kiev.ua;
 • Pravidelné rubriky v novinách «Express Vancouver» (Kanada), vancouverexpress.ca;
 • Noviny «Sokrovennik» (Rusko);
 • Noviny K.E.K.S.» (Rusko);
 • Noviny «Chytré hospodaření» (Ukrajina);
 • Noviny «Nová generace» (Ukrajina);
 • Noviny «Kaleidoskop» (Ukrajina);
 • Noviny «Uzdrav se sám» (Ukrajina).
RADIO «ALLATRA FM»
Programy:
 • Dobro ve tvém městě;
 • Audiokniha «AllatRa»;
 • Dobré zprávy;
 • Moudrá podobenství;
 • AllatRa spojuje;
 • Setkání se sebou samým;
 • Konáme dobro;
 • Radio Klub «Knihy DobroTY»;
 • Dobrá hudba.