Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

ALLATRA Věda je mezinárodní společenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke globálním problémům lidstva, sjednocující slušné a talentované vědecké pracovníky. Jsou to lidé Cti a Svědomí, kteří přišli k vědě ne pro peníze nebo slávu, ale pro rozvoj vědy samotné ve prospěch společnosti, v zájmu vyšších humánních cílů. ALLATRA Věda je duchovním a intelektuálním základem pro nezávislou světovou vědu, který v současných podmínkách umožňuje operativně řešit globální výzvy, hrozby a rizika naší doby. ALLATRA VĚDA výhradně na dobrovolné bázi sdružuje vědce, nezištně pracující ve prospěch celého lidstva. Informace o účastnících společenství nejsou zveřejněny z bezpečnostních důvodů. ALLATRA Věda je jedinečnou kombinaci teorie a praxe.

http://allatra-science.org/cs

Poslední projekty příspěvky

ALLATRA VĚDA 9. dubna 2016 12:31
"Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA umožňují proniknout do tajemství struktury hmoty, poznat úplný začátek vzniku jejich prvotních interakcí a procesů. Od pradávna je známa tabulka počtu fantomových částeček Po v elementárních částicích, jež jsou základem nejběžnějších a nejdůležitějších přírodních procesů spojených s interakcí hmoty a její strukturou. Tabulka obsahuje popis částic v současné době známých (které byly v dávných dobách uváděny pod různými názvy a symboly) i částic, které jsou…
Tags: 0
ALLATRA VĚDA 9. dubna 2016 12:27
Tato sekce obsahuje články návštěvníků stránek pro podporu diskuse o nejzajímavějších vědeckých tématech, a také pro rozšíření znalostí uvedených ve zprávách společenství vědců ALLATRA Věda. Jedná se o platformu pro volnou komunikaci, takže se názory autora nemusí shodovat s názory společenství vědců ALLATRA vědy. Pokud Vás vědecké poznatky obsažené ve zprávách inspirovali k hledání a rozšiřování informací, pokud cítíte vnitřní potřebu tvořit pro lidi, těšíme se na Vaše články: [email protected]
Tags: 0
ALLATRA VĚDA 9. dubna 2016 12:16
ALLATRA Věda je mezinárodní společenství učenců, kteří nejsou lhostejní ke globálním problémům lidstva, sjednocující slušné a talentované vědecké pracovníky. Jsou to lidé Cti a Svědomí, kteří přišli k vědě ne pro peníze nebo slávu, ale pro rozvoj vědy samotné ve prospěch společnosti, v zájmu vyšších humánních cílů. ALLATRA Věda je duchovním a intelektuálním základem pro nezávislou světovou vědu, který v současných podmínkách umožňuje operativně řešit globální výzvy, hrozby a rizika naší doby.…
Tags: 0

Všechny záznamy 'ALLATRA VĚDA'