Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Globální partnerská dohoda ALLATRA

CO JE TO GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA?

Jsme mimo politiku a náboženství.

Globální partnerská dohoda ALLATRA ― je základem pro praktickou realizaci modelu duchovní tvořivé společnosti prostřednictvím vytvoření činností v pracovní sféře společnosti kvalitativně nové podoby mezilidských vztahů, založené na všelidských duchovních a morálních 7 osnovách ALLATRA.

Zavedení tohoto modelu společnosti se realizuje za pomoci Partnerů Globální partnerské dohody ALLATRA - sociálně aktivními a slušnými řediteli předních firem, podniků a dalších světových organizací ve všech pracovních sférách, kteří na sebe dobrovolně vzali ušlechtilou zodpovědnost za provádění a realizaci obecně uznávaných 7 osnov ALLATRA ve svých poctivých obchodních a podnikatelských činnostech.

Partneři Globální partnerské dohody ALLATRA - jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou řediteli či vedoucími komerčních nebo nekomerčních organizaci. Jsou to iniciátoři změn, silné Osobnosti, na kterých záleží nejenom finanční blahobyt podřízených lidí, ale také jejich duchovní a morální zdokonalování. Globální partnerská dohoda ALLATRA leží mimo politiku a náboženství. Jsme rádi, že do našich řad vstoupili ti nejlepší ředitelé, kteří vzali na sebe zodpovědnost za osud společnosti a jsou ochotni být příkladem čestnosti, poctivosti, sociální odpovědnosti a morálních ctností. Velitelé, ředitelé a vedoucí pracovníci stojící v avantgardě realizaci všenárodní iniciativy, směřující k vytvoření vysoké úrovně mezilidských vztahů v moderní společnosti jsou připraveni uvést do souladu svoji činnost a strategii s všelidskými duchovními hodnotami ― 7 osnovami ALLATRA.

www.allatra-partner.org/cs

Poslední projekty příspěvky

Globální partnerská dohoda ALLATRA ― je základem pro praktickou realizaci modelu duchovní tvořivé společnosti prostřednictvím vytvoření činností v pracovní sféře společnosti kvalitativně nové podoby mezilidských vztahů, založené na všelidských duchovních a morálních 7 osnovách ALLATRA. http://allatra-partner.org/cs Zavedení tohoto modelu společnosti se realizuje za pomoci Partnerů Globální…
Tags: 0
"Vše co se v naší společnosti děje, děje se v souladu s našim svědomím. Člověk by neměl pracovat prioritně za účelem zisku, ale pro přínos společnosti. Pochopit, že podělit se je mnohem lepší než dělit! Mnohem efektivnější je pomáhat si, a ne konkurovat! V tom tkví skutečný zisk a nejen ten finanční, ale především lidský! V atmosféře spolupráce a přátelství se i krize zvládají snadno. Nejsou to jen slova. Je to moje zkušenost! " http://allatra-partner.org/cs…
Tags: 0

Všechny záznamy 'Globální partnerská dohoda ALLATRA'