Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

JEDINÉ ZRNO

pilotný sociálny výskumný projekt Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“

Základná úloha – preanalyzovať súčasné osobitosti duchovného rozvoja, úroveň uvedomenia v chápaní hlavných prvkov hodnotového kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti. Odhaliť jediné zrno duchovných znalostí na báze spoločných pôvodných duchovných zŕn svetových náboženstiev, prúdov a smerov a tiež schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý a ambivalentný charakter (dvojaký, obsahujúci v sebe protirečenia), zvláštnosti spiatočníctva („zatemnenia“, tmárstva, nevraživosti) vedomia, preferenčné algoritmy reakcií na ním vnesené špecifické zmeny, zviazané s vieroučnými princípmi v rôznych náboženstvách; možnosti a varianty nivelácie prejavov duchovno-mravnej krízy v podmienkach globalizácie. Ukázať, aké sú osobitosti ducha zjednotenia a protirečení vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej civilizácie. Nájsť spoločné sociálne a duchovno-mravné faktory konsolidácie svetovej spoločnosti v súčasnej etape.Smery výskumov:

1. Aké je jediné duchovné zrno všetkých náboženstiev, ktoré má priamy vzťah k duchovnému rozvoju človeka a nie k formálnej obradnosti?

 • 1.1. Aké spoločné duchovné zrná majú náboženstvá?

 • 2. Ako oddeliť pôvodné zrná znalostí od pliev, vnesených deštruktívnym vedomím?

 • 2.1. Ako dochádza ku skresleniu duchovných znalostí vedomím pre uspokojenie jeho vlastných materiálnych prianí, túžby po mágii, prospechu a panovačnosti?
 • 2.2. Aké zmeny vnášalo egoizmom prekrútené vedomie do zdrojov duchovných znalostí rôznych náboženstiev?
 • 2.3. Ako dochádza k rozdeleniu a drobeniu celostného duchovného zrna znalostí deštruktívnym vedomím? Príklady a dôkazy.

 • 3. Duchovná zrelosť a cesty zjednotenia, konsolidácie ľudí na základespoločných zŕn duchovného dedičstva ľudskej civilizácie.

  Základné princípy:

  Základnými princípmi výskumu dobrovoľníkov MSH „ALLATRA“ sú objektivita, nezaujatosť, nezávislosť od vplyvu politických a religióznych faktorov.

  Metodika:

  Metodika vykonávaných výskumov je vystavaná na kľúčoch inovatívnych znalostí o vedomí a Osobnosti, vysvetlených Igorom Michajlovičom Danilovom v relácii „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU“, ako aj v knihách Anastasie Novych („AllatRa“ a iných) (1 , 2).

  Oficiálny koordinátor projektu „JEDINÉ ZRNO“: Anna Dubrovskaja (aktívny člen MSH „ALLATRA“, Kyjev, Ukrajina).

  Oficiálna pošta projektu „JEDINÉ ZRNO“: [email protected]

  Literatúra:

  Oblasti výskumu a tiež knižnica fundamentálnych vedeckých prác a špecializovanej literatúry sa neustále rozširujú účastníkmi projektu z rôznych krajín sveta počas procesu spoznávania a prehĺbeného štúdia problému.


  Ako vytvoriť výskum na stránke Medzinárodného sociálneho výskumného projektu Jediné Zrno  Zdroj: https://edinoezerno.allatra.org/


  Poslední projekty příspěvky


  Všechny záznamy 'JEDINÉ ZRNO'