Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Škola Dobra ALLATRUŠKA

Co je to dobro? Koho nazýváme dobrým člověkem? A víte, proč dobro vždy zvítězí nad zlem? Zlo vzniká tam, kde je nedostatek dobra. Když se objevuje dobro, předává se, roste, víc a víc proniká do lidských srdcí a zlo prostě přestává existovat a mizí.

Děti se rodí s přirozeným smyslem pro dobro a krásu. Ovšem čas neúprosně běží a děti rostou a mění se. Hlavně v dnešní konzumní společnosti, kdy se klade důraz na spotřebitelský postoj, se pomalu zapomíná na takové věci, jakými jsou nezištné konání dobra, projev laskavosti a vnímavosti k lidem kolem, soucit a jiné morální hodnoty.

Naše škola si dává za cíl obnovit přirozený vnitřní stav dítěte – tvořit dobro a dělit se pocitem radosti z tohoto tvoření, nastolit v dítěti pocit rovnováhy, důvěry a jistoty, vyplývající z nalezeného vnitřního stavu klidu a pohody.

Každé dítě je osobnost se svým vlastním individuálním potenciálem. Pomáháme rodičům tento potenciál objevit a respektovat volbu dítěte. Dítě se cítí jako plnohodnotné a milované jen tehdy, když ví, že se může bezpečně projevovat.

Rodiče často říkají svým dětem: „Když ty kostičky uklidíš, a když budeš hodná holčička, budu tě mít moc ráda“. Taková slova zdánlivě spojují lásku a výchovné vedení. Podmíněná láska je však ve vztahu k dítěti spíše destruktivní. Klíčem je tedy láska bezpodmínečná.

„Láska se nevytváří. Láska je. V každém člověku.“

Jde o nejpřirozenější cit člověka a je jeho podstatou. Měli bychom své děti milovat takové, jaké jsou a nedávat lásce žádné podmínky. Děti musí vědět, že jsou milovány, i když zlobí. Lásku nemůžeme dávat za odměnu. Je velice důležité odhalit a odstranit takové a podobné negativní šablony ve výchově a tím dosáhnout zdravého a harmonického stavu dětí a rodičů.

Účelem naší školy je právě pomoct rodičům a dětem si mezi sebou takové vztahy vytvořit a rozpomenout se na dobro v nás, prožít krásné společné chvilky a odnést si s sebou nádherné pocity radosti a lásky. Dobro a tvořivost se ve společnosti mnohokrát násobí skutky dobrých lidí. Proto se změny v každém člověku odráží na celé společnosti. To je důvod, proč se všichni mudrci světa shodují na následující myšlence: „Změn sebe a změníš svět”! Tato slova nejsou metaforou, je to skutečný obraz uspořádání našeho světa. Když se jeden člověk rozhodne konat dobro, zapálí tím druhého, třetí to ještě zvětší, čtvrtý předává desítkám dalších lidí a desítky zase stovkám a stovky tisícům a tisíce milionům a miliony miliardám!

Pro účastníky „Allatrušky“ jsme připravili spoustu her pro rozvoj představivosti, obratnosti, cvičení, která rozvíjí schopnost cítit, krátká videa a pohádky. Zažijeme společně přátelskou atmosféru a hodně úsměvů. Budeme také mluvit s dětmi o konání dobra a o tom, proč dobro vždy zvítězí nad zlem. Budeme rozvíjet jejich pozornost a naučíme je řídit jeden ze svých nástrojů - tělo. Spolu s rodiči budeme skládat příběhy, a co je nejdůležitější, poletíme na svých pocitech a objevíme nádherné, příjemné a bezpečné místečko uvnitř sebe, kam se vždy můžeme vracet a kde se vlastně i „rodí dobro“- naše dobré, laskavé a radostné pocity, kterými se potom dělíme s ostatními.

Setkání se budou konat zdarma od května vždy každou druhou neděli v měsíci (květen: 10.5, 24.5)

od 10.00 do 11.00

a od 14.00 do 15.00 hod

Adresa: prostory centra EPONA, Prokešovo náměstí 634/5, Moravská Ostrava, naproti nové radnice ve čtvrtém patře (www.epona-centrum.cz)

Sebe a své děti můžete zaregistrovat na e-mailové adrese [email protected] nebo na telefonech 606 794 639 (pí.Valečková).

Moc se na Vás těšíme!

Mezinárodní společenské hnutí AllatRa, www.allatra.eu

Poslední projekty příspěvky

Škola Dobra ALLATRUŠKA 25. května 2015 9:20
10.5.2015 se uskutečnilo první setkání ve Škole Dobra Allatruška. Jak to všechno proběhlo?
Tags: 0

Všechny záznamy 'Škola Dobra ALLATRUŠKA'