Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Vybarvi svět svoji laskavostí a dobrem!

Díky společné práci mnoha účastníků mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z různých zemí (Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, USA, Španělsko, Česko a Slovensko) vznikla nádherná a inspirující omalovánka s Allatruškou „Vybarvi svět svoji laskavostí a dobrem!" !!!

Obrázky v sobě nesou duchovní a morální moudrost a kulturní dědictví mnoha národů světa. Od pradávna je v jakémkoli národě hlavní vlastností člověka Dobro a Lidskost.

Na obrázkách jsou starobylé znaky a ornamenty, které představují různé kultury a národy.

V horní části každé stránky se nachází inspirující myšlenka, a do každého obrázku je umístěno slovo s laskavým významem :)

Soubory pro tisk jsou ve formátu A4. Celkem 12 obrázků-omalovánek a dvě titulní stránky.

Všechny obrázky lze nalézt v albu: https://goo.gl/photos/ViPkrmTGvjEAPiJaA

Odkaz na stažení souborů v dobré kvalitě: https://drive.google.com/file/d/0B9f13J8WxMC8VDJVd0FNOVlOUWs/view?usp=sharing

Omalovánka je zdarma ke stažení!

Omalovánky jsou přístupné pro šíření (v nezměněné podobě, nekomerčním způsobem) prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, komunit, fóru a jakýchkoli jiných zdrojů, čímž můžeme přispět k šíření kreativní a pozitivní informace ve společnosti a tím tak sdílet se všemi lidmi teplo laskavosti a lidskosti! Dobro plodí Dobro!

Pojďme tvořit Dobro společně!

Poslední projekty příspěvky

Aktivní účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA společně vytvořili inspirující makety obrázků s dobrými a poznávacími syžety a Allatruškou. Na obrázcích jsou jednoduše a srozumitelně vysvětleny duchovní a morální hodnoty tvořivé společnosti. Co je to dobro, sebepoznání, přátelství, vzájemná pomoc a jednota.
Tags: 0

Všechny záznamy 'Vybarvi svět svoji laskavostí a dobrem!'