Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

HARMONICKÝ ROZVOJ DÍTĚTE

HARMONICKÝ ROZVOJ DÍTĚTE

Harmonický rozvoj dítěte

Vytváření podmínek pro rozvoj svobodné osobnosti.

Popis:

Každý člověk je jedinečný. Narození člověka je výsledkem milion zákonitostí, náhod a shody okolností…. Stejně jako dům stojí na základech, tak i lidská osobnost se opírá o celý systém základních přesvědčení a představ o sobě, jiných lidech a světě. Tyto představy a pohledy předurčují životní volbu a chování člověka, formují jeho základní postoje. Scénář budoucnosti a základní světonázor se začíná budovat již z prvních dnech života. Jak vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj silné svobodné Osobnosti? Jak pomoci při tvorbě vysokých morálních hodnot, jež určují chování dítěte a jeho schopnost budovat harmonické vztahy s ostatními? Nový pohled na lidskou povahu umožňují pochopit problematiku vzdělávání a výchovy dětí a pomáhají pochopit hlavní smysl vývoje každého z nás.

Cílová skupina:

Pedagogové, psychologové (rodina, škola, děti), sociologové a všichni, kdo se zajímá o problematiku harmonického rozvoje dítěte.

Náplň semináře:

• Co jsou kritické fáze vývoje: spojení (symbióza) a separace (oddělení), primární a sekundární hormonální přepětí. Jak pomoci dítěti zvládnout tyto etapy?

• Na co jsou zaměřené moderní vzdělávací techniky? Proč je tak důležité, spolu s rozvojem intelektu, naučit dítě intuitivnímu smyslovému vnímání a poznávání světa? Jakou vazbu to má k vývoji Osobnosti?

• Jak my sami omezujeme vědomí dětí? Různé stavy rodičů. Role destruktivní rodičovské kritiky při formování zákazů a pravidel. Role přehnané rodičovské starostlivosti v tvorbě závislosti, pasivity a nesamostatnosti.

• Jak zformovat základy kvalitní povahy, lidskosti a morálky?

Pomocné metody: kreativita, pohádkoterapie, filmy, příběhy, literatura, hry.

A navíc pro vás: Work shop Pohádkoterapie.

Během semináře odpovíme na vaše dotazy týkající se uvedených témat a nejenom!

Tags: allatra 0


Be first!

Please, login or register for commenting!