Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

HRÁTKY S MOCÍ

HRÁTKY S MOCÍ

Hrátky s mocí

Psychologické hry a manipulace ve společnosti a každodenním životě.

Popis:

Není žádným tajemstvím, že dnes existuje mnoho technik seberozvoje, zaměřených především na soutěživost s cílem dosažení úspěchu za každou cenu. Touha neustále kontrolovat situaci, ovládat a manipulovat ostatními lidmi, však vede k vyčerpání vlastních zdrojů energie a má nezvratně ničivé následky pro osobnost. Člověk, který usiluje ne o rovnocennou spolupráci a vzájemně přínosné vztahy, nýbrž o to, aby manipuloval a podřizoval si ostatní, aby zasahoval do jejich životů, riskuje pozbytí zásoby svých duševních sil na uměle zformulované cíle a motivy. Na semináři se bude hovořit o tom, že základní schopnost kontrolovat by měla být zaměřena především na sebe samého. Vítězství nad sebou samotným, svými negativními projevy, je totiž pro člověka zásadní. Skutečné sebezdokonalování člověka, podle všech náboženství a duchovních tradic světa, zahrnuje vývoj, v první řadě, duchovní podstaty a kontroly nad svým živočišným principem, se všemi jeho složkami. Hlavním cílem tohoto semináře je přesunout vektor pozornosti z touhy ovládat ostatní na rozvoj schopností ovládat sebe sama a rozvoj vlastního potenciálu při budování kvalitních vztahů s ostatními lidmi.

Cílová skupina: Manažeři, psychologové, sociologové, politologové,…všichni, kteří se zajímají o problematiku budování partnerství a spolupráce mezi lidmi.

Náplň semináře:

• Seznámení se s existencí dvou historických kultur (duchovní tvůrčí a konzumní společnosti).

• Jaké jsou hlavní taktiky síly pro vytvoření moci a kontroly pro aplikaci lidí ve vztazích s ostatními?

• Jak rozpoznat psychologické hry a manipulaci, jak se s nimi vypořádat a vytvořit si rovnocenné vztahy?

• Co získáme tím, že se zbavíme touhy po moci nad ostatními a kontrole okolí?

• Jak spolupracovat ve světě plném konkurence?

• Co je to psychologická hra "dramatický trojúhelník", proč je základem všech závislostí?

• Co můžeme udělat pro to, abychom se naučili svobodné tvůrčí komunikaci?

Tags: allatra 0


Be first!

Please, login or register for commenting!