Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Obrázky DOBRO JE

Aktivní účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA společně vytvořili inspirující makety obrázků s dobrými a poznávacími syžety a Allatruškou.

Na obrázcích jsou jednoduše a srozumitelně vysvětleny duchovní a morální hodnoty tvořivé společnosti. Co je to dobro, sebepoznání, přátelství, vzájemná pomoc a jednota.

Obrázky DOBRO JE... se v hojné míře používají jako předlohy k výrobě kalendářů, plakátů, sešitů, nálepek či triček. Lidé je také rádi umisťují do školek, škol a různých veřejných institucí.

Všechny obrázky v českém jazyce a kvalilitě vhodné pro tisk si můžete stáhnout na: https://drive.google.com/file/d/0B9f13J8WxMC8aTNNMEZPck12TXc/view?usp=sharing

Obrázky jsou přístupné pro šíření (v nezměněné podobě, nekomerčním způsobem) prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, komunit, fóru a jakýchkoli jiných zdrojů.

Děkujeme dobrým lidem dobré vůle za aktivní účast na vytváření a šíření pozitivních a tvůrčích informací, které podporují duchovní a mravní směr vývoje celé společnosti!

Tags: allatra 0


Be first!

Please, login or register for commenting!