Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

PŘÍRUČKA PRO RODIČE - KRIZE V ŽIVOTĚ DÍTĚTE

Psychologie, psychoterapie AllatRa 21. května 2017 1:15

Informace, která zachraňuje životy

Jaká je role rodičů a pedagogů v období dospívání dětí? Jaké jsou hlavní příčiny krizí v dospívání? Jak rozpoznat krizi? Jak pomoci dítěti, které se nachází v takovém stavu? Konkrétní doporučení pomoci.

Tato příručka je určena pro prevenci sebezničujícího chování u dětí (deprese, různé závislosti, sebevražedné sklony…). Informace zde uvedené jsou užitečnou pomůckou pro rodiče, pedagogy, psychology, učitele, lékaře, stejně jako pro všechny lidi, jejichž profese nebo jiné činnosti jsou spjaté s častou komunikací s mládeží. Příručka popisuje způsoby, jak pomoci dětem v pubertě, které se ocitnou v krizi, v konfliktu se sebou samým. Obsahuje nejen detailní informace o tom, jak pomoci takovému dítěti z této situace vyjít, ale také, což je ještě důležitější, jak tomu předcházet.

Informace, která pomáhá zachránit život člověka, obnovit vnitřní harmonii uvnitř sebe samého a najít smysl života, by se měla předávat ve společnosti od člověka k člověku. I vy můžete přinést neocenitelnou pomoc a připojit se k tomuto sociálnímu projektu. Dobro plodí dobro!

Uložit Zprávu ve formátu pdf můžete pomoci odkazu.


Tags: allatra 0


Be first!

Please, login or register for commenting!