Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO PREVENCE

Psychologie, psychoterapie AllatRa 4. listopadu 2016 12:33
SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO PREVENCE

Máte dojem, že je toho na vás v práci moc a že permanentně nestíháte? Padá na vás únava a ospalost během dne? Začínáte se vyhýbat svým kolegům, klientům nebo pacientům? Nedokážete vypnout ani na dovolené?

Vyhoření vás může potkat i v případě, kdy jste ze své práce nadšení. Vlivem přepracování a stresu nastává obrat, kdy o smyslu svého zaměstnání začnete pochybovat a následně o něj zcela ztratíte zájem. Nespavost, chronická únava, problémy s pamětí, popudlivost a nechuť pracovat s lidmi – to je jen několik projevů pracovního vyčerpání.

Jste aktivní, podnikavý člověk a věříte, že vzájemné porozumění, vzájemný respekt a vzájemná pomoc mezi lidmi dokáží změnit svět k lepšímu? Změnit svět díky vnitřnímu potenciálu lásky, upřímnosti a velkorysosti, který je v každém z nás. Koneckonců, to je to, co z nás činí lidi. Ovšem zdaleka ne každý v sobě cítí tuto hlubokou duchovní sílu a ještě méně je těch, kteří ji rozvijí. Máte radost z toho, když něco děláte pro druhé? Milujete lidi, snažíte se je pochopit, soucítíte s nimi? Jste profesionál, odvádíte dobře svou práci, anebo jste jednoduše “jen” dobrý, laskavý člověk? Víte, že každý z nás se může dostat do problémů a ne vždy máme dost síly, znalostí a zkušeností, abychom zvládli tyto obtížné situace, které staví před nás život.

A přesto se někdy stává, že v určitý moment života ztrácíme inspiraci, význam toho, co jsme ještě nedávno dělali nebo studovali s takovým nadšením. Kdysi oblíbená práce už nepřináší takovou radost a lidé se nám často zdají otravní. I nadále mechanicky plníme své povinnosti, ale nyní se často dostavují stavy chronické únavy, roste nespokojenost se sebou samým i jinými lidmi, sklíčenost a pocit prázdnoty. V myšlenkách a rozhovorech se projevují náznaky zklamání v sobě, v druhých a nespokojenost se svou prací, objevují se myšlenky typu: "Nic se mi nechce", "ať mi už všichni dají pokoj", „pro koho to dělám?" atd. Svět se začíná podobat na slunci vybledlému plátnu. Hlavní symptom je nedostatek radosti, jakoby všechny barvy života najednou zmizely. Člověk se může rozzlobit, stát se zatvrzelý a stranit se lidí, nebo si vybere cynismus jako obranu. Ale je toto způsob jak vrátit štěstí, nadšení, zvídavost?

Na semináři, určeném pro širokou veřejnost, budou mít účastnici možnost:

  • detailně se seznámit se syndromem emocionálního vyhoření, a příčinami jeho vzniku
  • naučit se účinné techniky obnovení vnitřní rovnováhy: relaxace, autogenní trénink, meditace a duchovní praktiky

Dozvědět se a následně získat osobní praktickou zkušenost

  • jak trvale přebývat ve stavu naplnění, radosti, lásky a inspirace
  • co je to být ve stavu Pozorovatele, a jak můžeme řídit svůj vnitřní stav pomocí naší pozornosti
  • jak lze zůstat v klidném a vyrovnaném stavu
  • zda je vůbec možné žít bez stresu
  • naučit se jak samostatně poskytnout pomoc kolegům v práci předcházet chronickým stresům jako následku syndromu emocionálního vyhoření

Na semináři budou vytvořeny takové podmínky, aby účastnici mohli vypozorovat v sobě a následně se osvobodit od omezujících přesvědčení a destruktivních šablon ve vztazích s lidmi: například pomocí psychologické hry jakou je dramatický trojúhelník.

Bude zde rovněž příležitost naučit se jak samostatně poskytnout pomoc kolegům v práci předcházet chronickým stresům jako následku syndromu emocionálního vyhoření.

Tags: allatra 0


Be first!

Please, login or register for commenting!