Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

MSH ALLATRA. Z vlastní zkušenosti
Data: 14-04-2016


MSH ALLATRA. Z vlastní zkušenosti

Vzhledem ke skutečnosti, která před nedávnem vznikla na Ukrajině, kdy nečestní novináři vyprovokovali vlnu pomluv a tak svým jednáním vystavili v ohrožení života a zdraví veřejně známé osobnosti, člena Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, lékaře a vědce světového významu – profesora, akademika, autora metody vertebrorevitologie, Igora Danilova (Kyjev, Ukrajina), chci uveřejnit mou zkušenost se členy již zmíněného hnutí AllatRa.

Zhruba od patnácti let jsem trpěl bolestmi bederní páteře. Poctivě jsem dodržoval rehabilitace, které mi byly doporučeny, navštěvoval lékaře, bohužel marně. Bolesti neustupovali. V pokročilejším věku jsem již degradoval a s bolestmi jsem se smířil. Ve věku 33 let se má dynamika páteře značně zhoršila a také bolesti se naopak zvýšili. Proto jsem opět navštívil lékaře a absolvoval vyšetření magnetické rezonance (MRT). Zde mi zjistily tři vyhřezlé ploténky v oblasti bederní. Bohužel po několika konzultací s lékaři jsem zjistil, že jejich názor léčbu mého problému se značně liší. Měl jsem pocit, že jsem pouze číslo z mnoha lidí trpícími onemocněním zad. Postupně jsem se dostával do situace, ze které jsem neviděl východisko. Proto jsem se začal zajímat o léčbu ve „světě“. Postupně jsem se seznámil s internetovými stránkami profesora, akademika, Igora Danilova (Kyjev, Ukrajina) http://vertebrolog.com/cz/ . Pan profesor zde hovoří o onemocnění páteře a o způsobu její léčby. Tyto informace mě tak uchvátili, že jsem si okamžitě během jednoho dne přečetl jeho knihu Osteochondróza pro profesionálního pacienta, která je zdarma ke stažení na výše uvedených stránkách. Samotná kniha na mě působila jako mistrovské dílo, protože jsem se díky ní naučil číst ve své magnetické resonanci, seznámila mě o různých onemocněních páteře, o způsobech její léčby. Ze samotné knihy jsem cítil, že se jedná o dílo, které pomáhá lidem, díky své jednoduchosti a čistotě předání informací. Mimo jiné zde pan profesor hovoří o metodě vertebrorevitologie.

Vertebrorevitologie představuje metodu ruční korekce páteře, jejímž hlavním cílem je optimalizace podmínek pro aktivizaci reparativní odezvy zaměřené na úplnou obnovu tkáně meziobratlové ploténky, která je postižena výhřezem sekvestrů pulpózního jádra, až po její uvedení do původního stavu (Citace z knihy Osteochondroza pro profesionálního pacienta, 1. Vydání 2014, Nakladatelství Ibis, s.r.o. str. 270)

Po přečtení tohoto odstavce a seznámení s výsledky MRT, které jsou rovněž uvedeny v knize jsem se chtěl okamžitě „rozeběhnout“ na kliniku prof. IM Danilova. Ovšem jsem měl veliký strach vydat se sám na Ukrajinu, bez jakékoliv znalosti tamního jazyka, nemocný, kde v té době, byla dle mého názoru nebezpečná a nestabilní situace. Ale i přes to jsem se rozhodl letět.

Následně mi z kliniky mi poslali paní, která mi pomohla s přepravou z letiště na kliniku Vertebrorevitologie. Po celou dobu se ke mně chovala velmi lidsky a i přes to, že jsem ji nerozuměl ani slovo, jsem k ní měl plnou důvěru. Po krátké chvíli jsem již byl na klinice. Zde jsem se setkal s velmi lidským a profesionálním přístupem. Skutečně proti personálu kliniky či samotnému profesoru Igoru Danilovu nemohu říci křivého slova. Ze všech jsem cítil neuvěřitelnou lásku, cit pro profesionální přístup k pacientovi a oddanost pomáhat lidem. Během léčby jsem se s paní, která mě vyzvedávala na letišti i několikrát sešel, včetně jejího manžela a blízkých přítel. Všichni tito lidé se podíleli na tom, aby mi zpříjemnili pobyt pro mě v cizí zemi, se vším mi nezištně pomáhali. S tak citlivým, lidským a nezištným přístupem k cizímu člověku jsem se setkal poprvé a v mé mysli toto vše zanechalo nesmazatelný otisk. Teprve až po příletu do rodné země jsem zjistil, že klinika Vertebrorevitologie profesora Igora Danilova je partnerem Globální partnerské dohody ALLATRA. Potažmo jsem se dozvěděl, že lidé, se kterými jsem se během pobytu na Ukrajině setkal, jsou rovněž členy Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“.

Proto musím, jakožto současný účastník Mezinárodního společenského hnutí "AllatRa", hájit pravdu. Před nedávnem totiž tři televizní stanice na Ukrajině odvysílaly lživé informace týkající se mezinárodního hnutí AllatRa.

Svým nečestným jednáním pošpinili čest lidí, kteří vytvářejí kreativní, na morálních hodnotách založenou společnost, jdoucí k sebepoznání, k nezištnému pomáhání druhým lidem a k duchovnímu rozvoji.

Mezinárodní hnutí AllatRa působí ve více než 180 zemích světa. Nachází se mimo politiku a náboženství. Zcela nezištně pomáhá lidem v různých oblastech života a dodržuje Sedm osnov Allatry (Hodnota života, Svoboda volby, Ovládání sebe sama, Duchovní a morální sebezdokonalování, Jednota, Tvoření, Duchovní dědictví) http://allatra-partner.org/cs/foundations

Je v zájmu všech čestných lidí, aby se podobné jednání nepřehlíželo.

Jak řekl Igor Danilov: „I jeden člověk může dokázat mnohé… Mudrc přistupoval každý večer k zrcadlu a ptal se sám sebe. „Kdo jsi a kým jsi dnes byl - otrokem nebo svobodným člověkem?“ Tímto se odlišuje svobodný člověk od otroka, neboť otrok, když vidí zlo a není k němu lhostejný, mlčí. Svobodný člověk vidící zlo a faleš, neprojde pouze kolem, ale jedná podle Cti a Svědomí tady a teď, tak, jak to přísluší skutečně svobodnému člověku.“

Lukáš Moudrý