Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Naša budúcnosť závisí od každého z nás
Data: 14-04-2016


Naša budúcnosť závisí od každého z nás

Chcela by som sa podeliť o svoju skúsenosť s MSH Allatra. Môj život sa uberal štandardným smerom, tak ako aj životy ľudí, ktorí ma obklopovali. Vo svojom vnútri som však cítila obrovskú prázdnotu. Náhodou som sa dostala ku knihám A. Novych a po ich prečítaní som pocítila obrovskú potrebu podeliť sa o tieto informácie s ostatnými ľuďmi. Dôvod bol veľmi jednoduchý. Našla som zmysel svojho života a vyplnila prázdnotu. V hlave však vznikla otázka, ako to spraviť, aby čo najviac ľudí mohlo pocítiť toto šťastie, ktoré si každý nosí v sebe.

V knihách som sa dočítala tiež o nezištnom lekárovi, ktorý pôsobil na území Kyjevskej Rusi v 11. storočí, Agapitovi Pečerskoma o možnosti prísť k jeho relikviám, ktoré majú neuveriteľné vyžarovanie, o ktorom sa presvedčili milióny ľudí z celého sveta. A tak sme sa s celou rodinou vydali do Kyjeva, napriek médiami propagovanej zúriacej vojne a údajne nebezpečnej situácii. Lenže, keď sme tam prišli, privítala ma taká úprimnosť, priateľskosť a pohostinnosť , že sa moje obavy v okamžiku rozplynuli.

Vedeli sme, že v Kyjeve sídli MSH Allatra a rozhodli sme sa tam zájsť. Toto stretnutie bolo tak krásne, plné dojmov, úprimnosti, láskavosti, vzájomného porozumenia a jednoty, že som sa hneď cítila ako doma. Dobrovoľníci z MSH Allatra už v tom čase mali rozbehnuté množstvo projektov, ktoré sme chceli realizovať aj u nás na Slovensku a v susedných Čechách. A tak, zrazu vznikla príležitosť, ako sa podeliť s ostatnými ľuďmi. Bolo to úplne jednoduché a geniálne. Stala som sa členom tohto hnutia, ktoré je postavené na 7 osnovách, ktoré by mali panovať v celom svete, ktorého víziou je rozšíriť ideu dobra, lásky, jednoty, duchovnosti a života v mieri na našej spoločnej planéte Zem.

Ostatní členovia z MSH Allatra mi nezištne pomáhali naučiť sa pracovať s programom na úpravu videa, či už osobne alebo pomocou internetu a vďaka tomu som sa stala súčasťou Allatra TV Česko-Slovensko. Táto dobrovoľnícka internetová televízia pracuje absolútne nezištne a šíri znalosti z kníh A. Novych, idey dobra, lásky a jednoty. Každý pracuje sám a dobrovoľne, na svojich vlastných počítačoch, so svojimi technickými možnosťami, ktoré má k dispozícii. Avšak, keď sme sa takto spojili, dokázali sme urobiť mnohé.

Všetci účastníci pracujú vo svojom voľnom čase. Podieľame sa tiež na prekladoch, organizácii spoločných stretnutí, psychologických seminárov, tvorbe letákov, propagačných materiálov atď. Pýtate sa, čo za to mám? Úžasný pocit, ktorý ma naplňuje láskou a radosťou, že môžem robiť niečo pre druhých, len tak, prosto len tak a nič za to neočakávam na oplátku. A keďže viem, ako toto hnutie pôsobí a pracuje, nemohla som zostať ľahostajnou a nereagovať na udalosti, ktoré sa odohrali na Ukrajine a pošpinili meno tejto organizácie nielen v očiach ľudí, ktorí ani nevedeli, že takéto hnutie existuje. Považujem to za absolútny vrchol toho, čo sa vo svete deje. To značí, že ľudská morálka a česť klesli až na samotné dno. Ľudia si prestali vážiť jeden druhého a za peniaze sú ochotní predať všetko.

V dnešnej dobe sme čím ďalej tým viac vystavovaní podobným nepravdivým informáciám, ktoré na nás útočia z každej strany, či už z televízie, novín, internetu. Takéto kvázi zaručené správy formujú verejnú mienku a ovplyvňujú svetonázor divákov, čitateľov, čo má ďalekosiahle následky na celú ľudskú spoločnosť a jej budúce smerovanie. Stačí sa pozrieť už len na to, čím nás kŕmia v komerčných televíziách a aký to má dopad na morálku a výchovu ďalšej generácie. Netreba byť voči takýmto veciam ľahostajní, týka sa to nás všetkých, celého ľudstva. Máme právo dostávať korektné a seriózne informácie, podložené pádnymi argumentmi a dôkazmi, to by malo hrať prím v každej rozvinutej spoločnosti. Ako náhle začneme ignorovať pravdu a budeme veriť len tomu, čo vidíme na povrchu, bez hlbšej vlastnej analýzy, bude to začiatok konca. Každý človek, ktorý vykonáva akúkoľvek prácu, by mal byť v prvom rade človekom a zachovať si také vlastnosti akými sú česť, svedomie, pravdovravnosť, objektívnosť. A to už nehovorím o novinároch a politikoch, ktorí vplývajú na celé masy, tam by tieto vlastnosti mali byť podmienkou. Zaujímavé je, že všetky tieto vlastnosti sú deklarované v rôznych štátoch, v rôznych dokumentoch a inštitúciách vytvorených za účelom mieru a poriadku vo svete, ale mám pocit, že len na papieri. V skutočnosti sa porušujú všade okolo nás. Keď sa človek stáva ľahostajný k zlu, ani si nevšimne, ako rýchlo sa stane ľahostajný k dobru.

Každý normálny človek túži žiť v mieri, láske, bez strachu o seba a svojich blízkych. Našťastie máme každý svoj život vo svojich rukách a môžeme začať sami od seba, prosto byť čestnými, svedomitými, ľudskými, v každej situácii sa zachovať ako skutočný človek a vlastným pozitívnym príkladom formovať aj spoločnosť okolo seba. Len na nás samotných závisí, v akej spoločnosti žijeme a v akom stave ju odovzdáme našim deťom. Zmeň sa sám a svet okolo teba sa zmení. Ako povedal I.M.Danilov: Aj jeden človek môže urobiť toho veľa pre celú spoločnosť.

Katarína Jakubisová

Člen MSH ALLATRA