Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Pocit
Data: 17-04-2016


Pocit

Jaro je pro mě nejkrásnějším obdobím v roce. Příroda se probouzí z dlouhého zimního spánku a dává to nádherným způsobem najevo. Uvědomuji si, že tuto krásu vnímám úplně novým způsobem. Nové barvy, nové zvuky, nové vůně, všechno má zcela jiný rozměr. V čem se skrývá kouzlo mého nového pohledu? "Pocit!". To je to správné slovo. Jaro ve mně vyvolává pocity. Novým neobvyklým způsobem. Všechno jednoduše cítím. Je to neuvěřitelné! Cítím, že se mi Bůh snaží ukázat něco, co odjakživa znám, ale na co jsem už dávno zapomněl.

Jak jsem mohl zapomenout na takovou nádheru? Co mi bránilo zastavit se a procítit nejen přírodu, ale hlavně lidi? "Nic!" Jen jsem věnoval většinu času věcem, které pro mě nebyly až tak důležité. Nové auto, dovolená u moře atd. V podstatě jsem se vědomě stal hráčem podivné hry, která se nazývá "materiální svět". Když se však rozhlédnu kolem sebe a vidím tu nádheru, děkuji Bohu, že jsem se rozhodl změnit nejen svůj pohled na svět, ale hlavně sebe samotného. Pochopil jsem,že za svůj život jsem zodpovědný pouze já sám a záleží pouze na mně, jaké hodnoty budou v mém životě převládat. A stačilo se jen zastavit, zaposlouchat se do svého vnitřního hlasu, procítit ten vnitřní hluboký cit, který máme všichni v sobě, a kterým nám Bůh dává neustále najevo svoji lásku. Začal jsem více číst duchovní literaturu a knihy o člověku, jeho duši a jeho cestě ke štěstí. Pomalu se mi začínal otevírat nový, dosud nepoznaný a přitom tak blízký svět.

Zásadní pro mě ovšem bylo, když se mi do rukou dostala kniha "AllatRa". Tyto prapůvodní znalosti mě přiměly přehodnotit svůj dosavadní život a vrátit se k hodnotám, které mi byly vždy velmi blízké, a které jsou zároveň pilíři Mezinárodního společenského hnutí "AllatRa", které spojuje dobrovolníky z celého světa.

Prvním pilířem je Hodnota života. Je to dar, kterého by si měl vážit každý člověk. Vždyť lidský život je tak pomíjivý a proto bychom jej měli chránit za každou cenu. Častokrát zapomínáme, že jsme zde jen na krátkou chvíli a přitom jen stačí vážit si jeden druhého. Druhým pilířem je Svoboda volby. To je pro mě nejcennější z darů, které nám dal bůh. Svobodně se rozhodnout. Je to právo lidské bytosti a jejího ducha se rozhodnout podle vlastního svědomí a právě toto právo činí člověka silným a svobodným. Třetím pilířem je Ovládání sebe sama. V mém dosavadním životě bylo jednou z mnoha priorit ovládat druhé, ať už to bylo v rodině či v zaměstnání. Ovšem dnes už vím, že pokud nedokážu ovládat sebe, vše ostatní bude jen iluze chycená do pavučiny materiálních potřeb. Ovládání sebe sama mi otevřelo cestu k poznání, pomohlo mi překonat strach a obavy a pocítit upřímnou lásku ke všem ostatním. Kde je moje pozornost, tam jsou i moje myšlenky, slova a činy a tam je i můj život. Čtvrtým pilířem je Duchovní a morální sebezdokonalování. Je to pro mě cesta k mému lepšímu já. Snažím se zdokonalovat na základě svého svědomí, dobrých skutků a myšlenek. Už moje babička říkala, že se mám chovat k druhým lidem tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. A měla svatou pravda. Pátým pilířem je Jednota. Když jsem si uvědomil, že jsem v duchu jednotný, pochopil jsem, že to je ten klíč k Jednotě s celým světem a se všemi lidmi. Dobro je v každém z nás a jednota je v mém překladu Láska. Proto se cítím šťastný, když jsem mezi lidmi. Šestým pilířem je Tvoření. Každý člověk má svůj potenciál. Někdo je dobrý malíř, jiný zase dobrý vedoucí. Každý bychom však měli tento dar používat ku prospěchu druhých lidí a přistupovat k němu s láskou a vděčností. Vždyť tím vytváříme dobro a také vědomě měníme svět k lepšímu. Je to pro mě cesta, jak prostřednictvím svého talentu a dobrých vlastností tvořit lepší budoucnost nejen pro sebe, ale hlavně pro budoucí generace. Sedmým pilířem je Duchovní dědictví. Tady se mi vybaví jedna věta z bible: "Dědictví otců zachovej nám Pane".To dědictví se ovšem nenachází ve vnějším světě, ale uvnitř každého z nás. Je to duchovní poselství našich předků, kteří se nám prostřednictvím svých zásad a morálních hodnot snažili předat to, co je pro život nejcennější. A to je z mého pohledu Pravda a Láska.

Všechna moudrá slova, která jsou obsažena v 7 osnovách Allatra, jsou blízká každému člověku na planetě. Vyvolávají v nás pocity Dobra, Radosti, Štěstí a Lásky. Ty pocity, které jsou nám dány tím, který vše stvořil. Už vím, že všechny nové pocity, které dnes cítím, nejsou způsobené nějakým zásahem z venčí, ale tím, že jsem se změnil já sám, že jsem přestal dávat pozornost nepodstatným věcem, že jsem přestal hodnotit všechno a všechny. Cítím, že se všichni dokážeme změnit, a že dokážeme otočit nepříznivý vývoj naší civilizace ve prospěch nás a našich dětí.

S úctou

Dušan Valeček