Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Virus jménem fejk
Data: 08-04-2016


Virus jménem fejk

Od malička jsem slýchávala větu: „ Ať se stane cokoli, ať provedeš jakýkoli průšvih, vše se dá napravit, se vším za námi můžeš přijít. Jen nikdy nelži!“ Pravda se tak pro mne stala v životě naprosto zásadní. Zdá se, že někteří novináři tak moudré rodiče jako já neměli! Nebo na jejich slova již zapomněli? Vždyť poslední dobou se ve světě žurnalistiky rozmohl nechvalně známý nešvar – fejk. Setkáváme se s tím dennodenně. Řada současných novinářů si demokracii a svobodu projevu vysvětluje zkrátka po svém. Připomeňme si, že svoboda projevu znamená, že člověk, bez obav z nějakého postihu, může lidem přinést pravdivé informace o dění kolem nás, pokud možno lidským způsobem, nikoli cestou lživých zpráv se štvavým nádechem.

Mohli jsme být nejednou svědky doslova informační války. Proběhlo několik soudů, při kterých se daní poškození lidé snažili očistit. Ale lze to vůbec? Vždyť z psychologie je doloženo, jak působí informace na vědomí člověka. Jakmile dáme nějaké informaci pozornost, je to, jako bychom otevřeli zavirovaný e-mail ve svém počítači. V lepším případě jej včas odchytíme, ale riziko, že něco nenávratně ztratíme, v tomto případě minimálně dobrou pověst, je obrovské! I proto je těžké proti fejkům bojovat. Jakmile jsou jednou venku, vymazat je z hlav lidí, není vůbec jednoduché. O důvod víc, proč na tento nešvar poukázat a jasně vyjádřit své odmítavé stanovisko k tomuto nečestnému a nepoctivému jednání, zdůraznit vlastnosti, kterými by měl novinář disponovat – jako je čest, pravdomluvnost, smysl pro spravedlnost, schopnost objektivity… Vždyť zítra si mohou vzít na mušku právě vás – poctivé a čestné lidi! A nejen to, ohrožují dobrou pověst i svých čestných kolegů novinářů!

Nesmíme opomenout fakt, že informační tep se nezadržitelně zrychluje, události se odehrávají rychle, je jich velké množství a šíří se, díky sociálním sítím, bleskově po celém světě. Každá informace může mít tedy globální dopad! Proto bychom nejenom měli být obezřetní při šíření informací z naší strany, ale i jako příjemci bychom se neměli spokojit jen s rolí důvěřivého diváka či čtenáře, ale měli bychom zkoumat zdroj informací, kdo za ním stojí a nespoléhat pouze na jeden! Hledáte-li pravdu, buďte tzv. mediálně gramotní, naučte se inteligentnímu čtení! Nehledejte pravdu ale v televizi, ani na anonymních serverech, ale čtěte! Čtěte pozorně, nespokojte se pouze s titulkem, často vyjadřuje zcela opačné stanovisko, než jaké je v samotném článku.

Než odešlete nějaký článek či informaci svým přátelům, dobře to zvažte, řádně ji prověřte a uvědomte si, že nyní se již aktivně podílíte na jejím šíření a následně i na formování dění ve společnosti! Buďte za své činy odpovědní! Vždyť na počátku všeho je informace! Potom je na naší volbě, zda a jak ji přijmeme, začneme díky ní měnit své vědomí a potom svými následnými činy i dění kolem. Toto by měli lidé pochopit a rozpoutání jakéhokoli konfliktu, zejména ve fázi přípravy veřejného mínění na internetu a v masmédiích, včas zastavit!

„Bude-li ale mezi lidmi vzkvétat přátelství a sami lidé tomu budou aktivně napomáhat, budou moci zabránit jakékoliv válce, neboť všechny konflikty v dnešním světě se zpočátku realizují informačně, tedy v první řadě – v hlavách lidí, světové veřejnosti a potom se již naplňují a uskutečňují jejich vlastníma rukama.“ (z knihy AllatRa)

Jako člen a koordinátor projektů zastupitelstva Mezinárodního společenského hnutí AllatRa pro Českou republiku jsem nemohla bez povšimnutí nechat fejk, který byl odvysílán v podobě pořadů na ukrajinských televizních kanálech. V něm byla v negativním světle podána nesprávná informace diskreditující účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, která uráží jejich čest a důstojnost. (více zde: Fakta 1. 23. února 2016 na TV kanále „24“ byl odvysílán program s názvem „CIA“.

Redaktor a moderátor: Daria Kudimova. Programu se zúčastnili: Danil Protas, Ivan Liberman, Dmitrij Snegirev, Alexey Ševcov

http://24tv.ua/tsru_organizatsiya_yaka_namagayetsy...

Fakta 2. 23. února 2016 na TV kanále „Espreso.tv“ v rámci programu „Shustrova LIVE“ byl odvysílán pořád o Mezinárodním společenském hnutí ALLATRA.

Vedoucí programu: Tatiana Shustrova. Autor sužety: Ruslan Grishko. Programu se zúčastnili: Anatolyj Kondratijev, Irina Moroz.

http://espreso.tv/video/40790

Fakta 3. 17. března 2016 na kanálu „2 + 2“ byl odvysílán pořád v rámci programu „Tajné materiály“.

Vedoucí programu: Carolina Ashion. Programu se zúčastnil: Dmitrij Snegirev

http://2plus2.ua/video/article/duhovniy-centr-sepa...).

Tento článek nepíši z důvodu, abych očistila naše dobré jméno, protože za nás jasně mluví činy! Vždyť jako dobrovolníci ve svém volném čase a nezištně usilujeme o jednotu a přátelství mezi všemi národy na základě kulturních, morálních a duchovních hodnot, které spojují lidi po celém světě. Podporujeme realizaci přirozených svobod a lidských prav, formování kvalitativně nových vztahů mezi národy na základě spolupráce lidí na celém světě, bez ohledu na původ, sociální, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost.(více na stránkách http://allatra.org/cs/about )

Nereaguji na tento precedens ani z důvodu, abychom dosáhli nějaké omluvy či finanční náhrady od daných novinářů, protože takoví lidé se již sami potrestali, neboť jak se může člověk, který šel proti svému svědomí, nyní cítit?! My, jako dobrovolníci, chceme lidem jen připomenout, že jsou Osobnostmi, které mají svou svobodnou vůli a nemusejí se nechat tupě ovládat jako loutky ze strany médií! Nezapomínejme na to, že každý z nás může mnoho! Jsme celek a čin každého z nás se odrazí v celé společnosti! Na každém z nás proto záleží, co si v každém okamžiku svého života vybírá – dobro či zlo, pravdu či lež, lásku či nenávist?

Vždyť každý z nás by chtěl žít v míru a lásce, bez lží a přetvářky, ve světě, kde nejsou žádné hranice…Jak moudře řekl v pořadu Jednota prof. Igor Danilov: Jakýkoliv zdravě myslící člověk, usiluje o mír, pořádek, klid a pokoj. Není to tak? Je. Tak proč to neděláme? Jednoduchá otázka. Ani v sobě nevyřešeno, ani ve světě.“ Vše záleží na nás samotných! Na činu, myšlence, postoji v každém okamžiku dne! Láska, soucit a vděčnost jsou síla, proti které je zlo bezmocné! V životě nám do cesty přicházejí různé zkoušky, které jsou naší příležitostí, jak se něco naučit, jak se duchovně zdokonalit. Možná tento precedens je obrovská příležitost pro nás všechny, jak za účelem dobré věci najít společnou řeč – řeč pravdy a lásky, která se může stát základem pro budování lepší společnosti, kde jeden druhého bude mít rád a vážit si ho.

Eva Hronová, člen a koordinátor projektů MSH AllatRa