Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Publikace

Budoucnost našich dětí

Zkoušeli jste si někdy odpovědět na otázku, proč jste se rozhodli mít děti? Co pro vás znamenají? Jsou pro vás vyhlídkou na to, že se o vás někdo postará ve stáří? Nebo máte naopak potřebu o někoho pečovat? Představují pro vás pokračování vašeho rodu? Jaký je ten pravý důvod?

Přečtěte si více...


Moderní v každé době

Móda. Je tak iluzorní a pomíjivá, ale zároveň schopná ovlivnit názory a vědomí celých národů a snad i celou historickou epochu. Co je dnes považováno za módní a prestižní, se zítra může proměnit ve zbytečné a nepřijatelné. A nejde jen o materiální věci.

Dokonce i samotný význam slova móda mluví sám za sebe. Móda (z fr. mode, které vzniklo z latinského modus – míra, vzhled, způsob, pravidlo, předpis) představuje dočasné dominance určitého stylu v určité oblasti života či kultury.

Přečtěte si více...


Rodinné tradice a síla rodu

Lidová moudrost říká: „Když vychováváme děti, nezapomeňme na to, že zároveň vychováváme rodiče pro svá vnoučata.“

Ty jsi tak podobná babičce… Jsi tak chytrý jako tvůj praděda!“ říkáme svým dětem. A hned vystává otázka: „Jací byli vlastně naši prarodiče? A vždyť oni sami měli také své rodiče… Je to rodina!“ Rodina, ve které byla pěstovaná láska, vzájemná důvěra a podpora, dává pevný základ do života a pro mnohé zůstává jediným místem, kde stále nacházejí pochopení a lásku, pocit bezpečí a jistoty, podporu a respekt jenom pro to, že jsou. A nezáleží na tom, kde se nacházejí, co se v životě přihodilo a co si o tom myslí ostatní. Je životadárným pramenem, který naplňuje srdce a mysl, žehná a posiluje.

Přečtěte si více...


Co je to Dobro?

Co je to Dobro?

07-01-2015

Co je to Dobro? Při hledání odpovědi na tuto otázku se mnozí ocitnou v slepé uličce, protože najít jednoznačnou odpověď není snadné. Nejčastěji se nám vybavují abstraktní popisy pocitů, které částečně vysvětlují význam slova Dobro, ale podstata nám stále uniká. Zdá se, že se nachází za hranicemi našeho chápání. Nedávno a zcela náhodně jsem našla vysvětlení. Ve skutečnosti je to tak prosté!

Přečtěte si více...


DobroTY - DOBRO je tam, kde jsi TY

Všechno na světě je v neustálém pohybu a ve vzájemném působení. Nic se neděje jen tak a nic není náhoda. Jak se říká, i lehké mávnutí motýlích křídel může spustit řetězec událostí. Každý člověk od narození vyrůstá v určitých podmínkách a má různé možnosti ve volbě životní cesty. Vykročit může jen tou cestou, kterou si vybere sám.

Přečtěte si více...


​Sociální reklama jako model chování ve společnosti

Sociální reklama není reklamou na spotřební zboží, zabývá se zcela jinou oblastí. Odráží totiž náš pohled na svět.

Touhu žít lepší a kvalitnější život máme stále. Když pozorujeme naše okolí, které zapomnělo pravidla slušného chování, často se vynoří myšlenka: „Jak by se to všechno dalo změnit?“ Ale z vlastní zkušenosti víme, že změnit okolí nejde. Změnou musíme začít u sebe. Lidé kolem se můžou měnit, až když začnou následovat dobrý příklad, učit se dobrým věcem. Myslím, že když člověk žije v souladu se svým Svědomím a nese jméno Člověk, pak i okruh jeho přátel, který se časem rozroste, bude tíhnout k lepšímu. A bude to opravdu skvělé, protože dobrých lidí tak u nás bude mnohem více!

Přečtěte si více...


O čem média mlčí: Vliv na naše vědomí

Informační toky nás obklopují všude, kam se jen podíváme. Široká nabídkatelevizní zábavyslibuje, ževyplní náš volný časapomůženámodpočinoutsiponáročnémpracovnímdni. Všechny mají barvitý a atraktivní „obal“, ale co se skrývá uvnitř? Kam nás odnese informační a zábavní tsunami? Jaké hodnoty a názory formuje? Jakým hrdinům se chtějí naše děti podobat?


Přečtěte si více...