Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

SEBEKONTROLA

SEBEKONTROLA

Sebekontrola

Kontrola nad svým vnitřním stavem.

Popis:

Co ví moderní člověk o sobě samém? Obvykle o sobě víme velmi málo, což vede k tomu, že prakticky nevyužíváme svůj osobní potenciál. Proto také v poslední době vznikla přirozená potřeba celostního chápání lidské povahy. Nyní se jeví odborníkům nejvíce aktuální otázka - realizace vyššího smyslu člověka se zaměření na celostní vývoj a schopnost budovat konstruktivní vztahy. Výzkumy renomovaných vědců v oblasti neurofyziologie a biofyziky, uvedené ve vědeckých pracích a praktické poznatky psychologů, psychoterapeutů, pedagogů, sociologů potvrzují schopnost lidské Osobnosti pouze za pomoci své vlastní pozornosti zcela zvrátit směr svého myšlení, nálady a dokonce ovlivnit biochemické procesy v nervovém systému a v celém těle. Jinými slovy - jsme schopni morálního, lidského chování a vytváření harmonických a kreativních vztahů, a to dokonce i za obtížných životních podmínek. Jak být v optimálním psychickém rozpoložení v průběhu celého dne, jak se uvolnit, pozitivně tvořivě myslet, být svým vlastním pánem a získat tak skutečnou vnitřní svobodu?

Cílová skupina: Každý, kdo má zájem o rozvoj a sebeovládání.

Náplň semináře:

• Co je základem naší touhy po rozvoji

• Co je to vnitřní svoboda a síla intuice/ducha

• Jak můžeme řídit své vědomí (myšlenky, emoce, touhy)

• Jak funguje lidský mozek v krizové situaci a v okamžiku relaxace.

• Jaké jsou základní životní postoje a typické vzory reakcí a chování ve stresové situaci.

• Jak přejít do alternativního stavu klidu, jasnosti a vnitřní rovnováhy.

V praktické části se naučíte: Techniky přesunu pozornosti na pozitivní myšlení a způsoby, jak být ve stavu rovnováhy v každé situaci; antistresové techniky: dechová samoregulace a relaxace, autogenní techniky a meditace.

Tags: allatra 0


Be first!

Please, login or register for commenting!