Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Cui bono?
Data: 14-04-2016


Cui bono?

To je prvá otázka, ktorá vyvstane po vzhliadnutí programu, ktorý bol odvysielaný na troch ukrajinských kanáloch, s obsah namiereným proti Medzinárodnému spoločenskému hnutiu AllatRa. Kto bol objednávateľom tohto programu je jasné z jeho obsahu. Komparácia neprávd, poloprávd a vyjadrení vytrhnutých z kontextu, nepokryte očierňuje hnutie, ktorého činnosť je zameraná na vytvorenie duchovno tvorivej spoločnosti, založenej na morálnych hodnotách a usilujúcej sa vybudovať podmienky pre spojenie národov celého sveta na duchovnom základe. Členovia hnutia slobodne, z vlastnej iniciatívy, vo svojom voľnom čase, organizujú podujatia po celom svete, aby odovzdali posolstvo dobra, lásky a zjednotenia. Hnutie vytvára protipól dnešnej realite, ktorá je plná násilia, kde silný ničí slabého počínajúc rodinou a končiac vzťahmi medzi štátmi. S heslom „rozdeľuj a panuj“ sa mocní tohto sveta snažia ovládnuť všetky zložky spoločnosti, a preto im isto nie je pochuti, ak sa niekto pokúsi narušiť ich plány. Zabudli ale na jedno. Tak ako oni môžu využívať masovokomunikačné prostriedky na šírenie zla, je ich možno využiť aj na prebudenie ľudí, aby si uvedomili, v akom svete vlastne žijú. Dnes každý, čo len trochu vnímavý človek cíti, že niečo nie je v poriadku, že udalosti, ktoré sa okolo nás dejú, nesmerujú k ničomu pozitívnemu. Práve naopak.

Členovia hnutia samozrejme vedia odkiaľ fúka vietor a kto chce mať prospech. Majú totiž dostatok znalostí o tom, ako funguje systém, ktorý ovláda všetky politické procesy na svete nie roky, ale celé storočia. To je určite aj jednou z príčin, prečo sa rozbehla táto diskreditácia. Tí, čo ťahajú za nitky sa budú do poslednej chvíle brániť odhaleniu.

A nečestní novinári, ktorí chceli hnutie zdiskreditovať, dosiahli pravý opak. Jeho členovia sa ešte viac zjednotili a zoči voči podlosti a snahe očierniť ich prácu, budú vyvíjať ešte väčšie úsilie, aby si myšlienky duchovného dedičstva osvojilo čo najviac ľudí a aby sa pojmy sebeckosť, chamtivosť a túžba po moci stali minulosťou. Ľudstvo sa ocitlo na križovatke a je na každom z nás, ktorým smerom sa vydáme a kam namierime svoju pozornosť. Či budeme prisluhovačmi a nakoniec aj otrokmi tých, ktorí chcú rozdeľovať a panovať alebo sa postavíme na stranu dobra. Právo slobodnej voľby nám bolo dané.

Alžbeta Salayová

Členka Medzinárodného spoločenského hnutia AllatRa.