Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

PRO KOHO JE VÝHODNÝ SVĚTOVÝ KONFLIKT? Aneb MSH „ALLATRA“ О CTI, SVOBODĚ A LIDSKÝCH PRÁVECH
Data: 24-03-2016


PRO KOHO JE VÝHODNÝ SVĚTOVÝ KONFLIKT? Aneb MSH „ALLATRA“ О CTI, SVOBODĚ A LIDSKÝCH PRÁVECH

V současné době jsou média nejmocnějším nástrojem pro formování kolektivního vědomí a jeho manipulaci. Bohužel se v dnešní konzumní společnosti stává běžným jevem, že na diváky proudí tok agresivní, NIKÝM NEOVĚŘENÉ informace, která se prezentuje různými obaly, včetně „vyšetřování“. Ovšem, ve skutečnosti se jedná o nepravdivé informace „na objednávku“. Mezi novináři se to nazývá „fejk“ (z anglického slova „fake“ – „falešný“), jedná se o falešnou informaci, která se vydává za pravdu. Mediální „fejky“ jsou záměrně nepravdivé informace, které jsou sdělovány nebo zveřejňovány bezohlednými osobami za účelem zisku, touhy po slávě či realizace dalších zájmů.

Novináři ví, jak to chodí v praxi. „Zákazník“ za vytvoření fejkového programu či článku zaplatí přímo redaktorovi nebo řediteli kanálů, nebo jeho soukromým vlastníkům. Samozřejmě, že se to všechno děje potichu v soukromí a příjem jde do kapsy. Poté následuje pořád v rámci televizního programu nebo umístění článku v rubrice „vyšetřování“, „zvláštní zpráva“, apod. Podobné fejkové pořady je snadné rozpoznat, a to zejména v případě, že stejný „zákazník“ navštívil několik kanálů a zadal stejnou objednávku. V důsledku toho vysílají naprosto jiné kanály s odlišnou programovou koncepcí vysílání a redakční politikou úplně stejné pořady, jakoby podle stejného scénáře, se stejným zdrojovým materiálem, video řadou, stejným negativním přízvukem a někdy dokonce i se stejnými „odbornými posudky”. Na tomto základě vznikají programy „na objednávku“, který vlévají „fejkové informace do lidských mas“. Zraňující slova, že ano! My, jako členové mezinárodního společenství, jsme se staly „lidskou masou“. Lež, která je nám určena, se nazývá módním slovem „fake“. Takto se degraduje společnost kvůli něčí nenasytnosti a obžerství.

Obvykle tuto práci vykonávají bezohlední lidé kvůli osobnímu prospěchu, pochybné kariéře, slávě, zisku a dalším merkantilním zájmům nebo tuto „špinavou práci” dělá ten, kdo je mladý, nezkušený a hloupý, který zatím nechápe, že postižená strana jej může za podobné pomluvy žalovat, a to nejen u soudů jeho země. A pokud dojde, například, na pomluvy mezinárodní organizace, tady se apeluje na mezinárodní soudy v oblasti lidských práv, na různé mezinárodní organizace (Komise OSN pro lidská práva, úřad OBSE pro svobodu médií, Rada Evropy, Mezinárodní federace novinářů IFJ), a mnoho dalších organizací na státní a regionální úrovni.

Porušování lidských práv, poškození dobrého jména, nepodložená obvinění, prohlášení o neexistujících faktech, úmyslné vyvolávání agrese a posílení negativních stereotypů, porušení povinnosti z důvodu zabránění diskriminační rétoriky, skrývání pravdivých informací, a tak dále. To vše se stává předmětem k posouzení těchto stížností občanů a organizací ve výše uvedených institucích, ve vztahu k těm, kteří jsou hanbou pro novináře. Ale hlavně, na základě takovýchto případů, se nebude žádný slušný novinář a tím spíše televizní kanál zajímat o další osud tohoto „sběratele“ pomluv a lží, neboť pro společenství novinářů bude podoben „malomocnému“. Takovým „individuum“, kteří za pár zlaťáků prodávají své svědomí, při setkání nikdo ruku nepodá.

FAKTA A PŘIPOMÍNKY

Flagrantní precedens se nedávno odehrál na Ukrajině. Mezinárodní společenská organizace ALLATRA (jejíž členové žijí v mnoha zemích světa) byla veřejně pomlouvána a napadena lidmi, kteří jsou ostudou novinářů. To způsobilo rozsáhlou veřejnou rezonanci po celém světě. Účastníci hnutí z různých zemí byli znechuceni tímto činem. Mnozí z nich napsali dopisy, výzvy a zprávy příslušným orgánům své země, mezinárodním organizacím a známým osobnostem, aby věnovaly pozornost takovému bezpráví a nemorálnímu aktu.

Toto organizované pronásledování „novinářů na objednávku“ se uskutečnilo v předvečer 25. Února, před začátkem veřejně-kulturních aktivit v MSH „ALLATRA“, kterých se zúčastnili účastnici hnutí z více než 50 zemí světa. Ovšem začátek této informační štvanice lze vysledovat mnohem dříve, po veřejném projevu Igora Danilova, který je pro miliony lidí na celém světě inspirací mírových iniciativ a společenských změn. Jako křesťan otevřeně hájil skutečný islám a jednotu všech lidí na planetě. Veřejné hanobení novinářů vystavilo Igora Danilova, kterého lidé v mnoha zemích nazývají Člověkem Míru, smrtelnému nebezpečí. To posloužilo jako zdroj pomluvy, poškozování dobrého jména, cti a důstojnosti tohoto člověka.

Krátce o Mezinárodním společenském hnutí „ALLATRA“. V současné době se Koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ nachází v Kyjevě (Ukrajina). Z tohoto důvodu, všechny mezinárodní akce prováděné MSH „ALLATRA“ (konference, kongresy, kulaté stoly, semináře, kulturní setkání, mezinárodní, celostátní sociální projekty zaměřené na posílení všelidských duchovních a morálních hodnot ve světové společnosti) popularizují Ukrajinu z té nejlepší stránky v osobě jejich poctivých občanů, kteří jsou účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. MSH „ALLATRA“ se nachází mimo politiku a náboženství. Toto celosvětové hnutí je otevřeno všem lidem dobré vůle, bez ohledu na jejich místo bydliště, národnost, sociální postavení, náboženství či politickou příslušnost.

PRECEDENS

Vysíláním programů na ukrajinských televizních kanálech, byla v negativním světle podána nesprávná informace diskreditující účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, která uráží jejich čest a důstojnost.

Fakta 1. 23. února 2016 na TV kanále „24“ byl odvysílán program s názvem „CIA“.

Redaktor a moderátor: Daria Kudimova. Programu se zúčastnili: Danil Protas, Ivan Liberman, Dmitrij Snegirev, Alexey Ševcov

http://24tv.ua/tsru_organizatsiya_yaka_namagayetsy...

Fakta 2. 23. února 2016 na TV kanále „Espreso.tv“ v rámci programu „Shustrova LIVE“ byl odvysílán pořád o Mezinárodním společenském hnutí ALLATRA.

Vedoucí programu: Tatiana Shustrova. Autor sužety: Ruslan Grishko. Programu se zúčastnili: Anatolyj Kondratijev, Irina Moroz.

http://espreso.tv/video/40790

Fakta 3. 17. března 2016 na kanálu „2 + 2“ byl odvysílán pořád v rámci programu „Tajné materiály“.

Vedoucí programu: Carolina Ashion. Programu se zúčastnil: Dmitrij Snegirev

http://2plus2.ua/video/article/duhovniy-centr-sepa...

Dále předkládáme pouze část důkazů ukazující na difamaci (urážka na cti), šíření pomluv, které diskreditují účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ (žijících v různých zemích světa) v těchto veřejných programech bezohledných novinářů.

OTEVŘENĚ APELUJEME NA SVĚTOVÉ SPOLEČENSTVÍ. S ohledem na předložené materiály a prosíme o VEŘEJNÝ VLASTNÍ NEZÁVISLÝ NÁZOR a postoj k incidentu a jeho důsledkům pro světové společenství.

***

O OCHRANĚ DŮSTOJNOSTI A DOBRÉ POVĚSTI VEŘEJNĚ ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Oficiální informace. S ukrajinskými herci a umělci byli v rámci projektu ALLATRA TV „Rozhovor s umělci“ udělány rozhovory, ve kterých otevřeně sdělili své názory na duchovní a morální otázky ve společnosti, na laskavost, soucit a lidskost. Plné znění rozhovorů s umělci je možné shlédnout na internetových stránkách mezinárodní internetové televize ALLATRA TV (http://allatra.tv/category/dobro).

Fakta k přezkoumání. Reportéři zpravodajského kanálu „24“ ve výše zmíněném pořadu ze dne 23. 02. 2016 selektivně použily video materiál, aby dovedly diváky k jednoznačnému stanovisku, přičemž nebyly ukázány zdroje, odkud byly informace čerpány. Ale co je nejdůležitější, divákům nebyla předložena celá objektivní informace pro formování vlastního nezávislého názoru. Neúplnost předložených informací a slov, které byly vytrženy z kontextu daných rozhovorů, představili image veřejně známých osobností reportéři kanálů tak, aby odpovídala formátu, ve kterém byl vytvořen tento pořad „na objednávku“.

***

Bezohlední novináři obviňují lidi ze čtení beletrií.

V programech daných televizních kanálů se hovoří o populární knize Anastasie Novych „AllatRa“. Kniha byla vydána v roce 2013. Mnozí lidí po celém světě si knihu přečetli a nazývají jí „encyklopedií znalostí o světě a člověku“, příručkou pro duchovního člověka a celé lidstvo. Je-li tomu tak či nikoliv, můžete posoudit sami po přečtení knihy „AllatRa“.

Oficiální informace. Anastasia Novych je autorkou knih: „Sensei ze Šambaly“ ve čtyřech svazcích, „Křižovatka“, „Ptáci a kámen“ a „Ezoosmóza“. Rovněž napsala populární knihu „AllatRa“. Její knihy jsou zdarma dostupné na internetu a přeloženy do různých jazyků světa.

Fakta k přezkoumání. Jedno z hlavních obvinění, předložené bezohlednými novináři, je založeno na informacích z knihy Anastasie Novych „Na Křižovatce“, vydané v roce 2004. Na první stránce je jasně uvedeno:

„Všechny události a postavy jsou autorem vymyšlené. Jakákoliv shoda povolání, jmen či příjmení se jmény živých nebo mrtvých lidí a také životních událostí, jsou zcela náhodné a neúmyslné.“

Je zřejmé, že „experti“, jejichž názory jsou uvedeny v daných pořadech, ani nevědí o těchto slovech umístěných na první stránce knihy „Křižovatka“. Novináři interpretují informace popsané v této knize jako realitu a veřejně obviňují lidi z celého světa, kteří četli tuto knihu. Ovšem stejně bezostyšně může být obviněn jakýkoli člověk jenom za to, že četl beletrii.

Mezinárodní dokumenty

Odvoláváme se na mezinárodní dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy a normy mezinárodního práva všeobecně uznávané světovým společenstvím. Jak víte, mají prioritní význam pro zemi, která podepsala příslušný dokument. Vždyť mezinárodní dokumenty utvrzují základní lidská práva.

Všeobecná deklarace lidských práv

Rezoluce 1003. Parlamentní shromáždění Rady Evropy „O etice a samoregulaci v žurnalistice“

DEKLARACE PRINCIPŮ

NOVINÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ

Novinář bude považovat za vážný profesionální přestupek: plagiátorství, zlovolné zkreslení skutečnosti, pomluvu, urážku na cti, křivé obvinění, nepodložené obvinění, přijetí jakékoli formy úplatku s ohledem na publikování nebo potlačení zpráv a informací.

A mnoho dalších...

***

Kdo a proč objednal ve sdělovacích prostředcích „hon“ na Igora Danilova?

Zveřejnění tří senzačních pořadů s Igorem Danilovem na kanálu ALLATRA TV („Upřímný dialog o tom nejdůležitějším“, „Smysl života – nesmrtelnost“, „Jednota“), které shlédli miliony lidí, způsobil širokou veřejnou rezonance. V těchto pořadech mluví I. Danilov o problémech lidské společnosti jako celku, o tom, co je důležité pro každého z nás. Kromě toho, Igor Danilov, ač je křesťanem, otevřeně hájil pravý islám a vystoupil za jednotu všech lidí na planetě. Mnozí lidé z různých zemí i představitelé různých kultur a náboženství podpořili tuto mírovou iniciativu a začali tyto pořady šířit a překládat do mnoha jazyků světa.

To v prvé řadě ukázalo, jak je dnes tato otázka aktuální pro světovou společnost. Zvlášť v dnešní době, pokud vezmeme do úvahy, kolik špinavých a negativních informací se šíří pomocí sdělovacích prostředků. Při veřejném šíření faktů o světových událostech, časté opakování slov „islám“ či „islámský“, v negativním kontextu, podporuje ve společnosti diskriminaci a formování negativních stereotypů vůči poctivým lidem vyznávajícím islám a žijícím v různých zemích. Islám na světě vyznává více jak miliarda lidí. Tito lidé, stejně jako Igor Danilov, jsou často očerňováni v mediích, což se může stát hrozbou pro jejich životy a zdraví. To jim znemožňuje plnohodnotně pracovat a působit v profesionálních, veřejných a sociálních sférách života.

Pro koho je to vše prospěšné? Problém je mnohem vážnější, než se na první pohled zdá. Nyní, ve světě mezinárodní žurnalistiky, pozorujeme snížení úrovně profesionality, časté používání informací, které nepochází z primárních zdrojů, fixování veřejnosti jen na vnitřní problémy země, posílení negativity a soustředění pozornosti na sporných případech zúžených do bodu konfliktu a jednostranné sdělení mezinárodních informací.

OTÁZKY PRO

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ

Proč jsou v dnešním světě ostudně ignorovány a prakticky zamlčovány zprávy o příkladech laskavosti, lidskosti, vzájemné pomoci a přátelství mezi národy a o pozitivním vývoji v různých zemích a regionech světa? Koneckonců, je v mezinárodních dokumentech, které regulují vztahy mezi zeměmi, vše předepsáno a podle nich se prosazují priority pro každý mírumilovný národ. Fungují tyto zákony v praxi v globální společnosti? A co nám brání žít v míru jeden s druhým a sami se sebou?

Mohli bychom se přeci jen stát lidmi ve vztazích jeden k druhému? Zachováme a pozvedneme ducha bratrství, dobrých sousedských vztahů a vzájemného respektu mezi národy? Koneckonců, volba nezáleží na skupině lhářů, kteří pro svůj vlastní prospěch destabilizují situaci ve světové společnosti financováním podobných mediálních podněcování. Lháři, kteří pro sebe nastavují výhodná pravidla v redakční politice, mají pod kontrolou mediální zdroje a vytvářejí příznivé podmínky pro „pseudo-novináře“, kteří za pár zlaťáků prodávají svoji Čest, Svědomí, lidskou důstojnost a to nejlepší, co je v každém člověku.

V médiích po celém světě pracují různé typy lidí a většina z nich jsou slušní a čestní novináři, kteří objektivně, profesionálně a korektně předávají informace, vyjadřují své názory, založené na čistotě svého lidského ducha, cti a svědomí. Faktem ovšem zůstává, že tito lidé jsou ve skutečnosti nuceni samostatně hájit nejen jejich profesionální pověst čestného a slušného člověka, ale zároveň bránit čest a důstojnost občanů jiných zemí, a za to všechno můžeme my, jakožto světové společenství. Jelikož na každém z nás (spotřebitel mediálních produktů) záleží, jak kvalitní bude námi zvolený výrobek, a to v případě, když zapínáme nějaký pořad nebo si přečteme noviny či zprávy na internetu. Jaké informace chceme „absorbovat“, zda zprávy o násilí, pomluvách a lidské neřesti nebo informaci o tvoření, laskavosti a triumfu lidského ducha nad obskurností spotřebitelského systému? Produkt jaké mediální kvality vyrábíme, pokud sami píšeme své ohlasy na internetu? Co ve světě bráníme a šíříme? Dobro nebo zlo? A jak to děláme! S hněvem, nenávistí nebo se soucitem, pochopením a zodpovědností před vlastním Svědomím za každou svoji myšlenku a jednání? Vždyť vnitřní vytváří vnější.

„Všichni jsme lidé a všichni máme stejné bydliště - Zemi, jednu národnost - lidstvo, jednu hodnotu - Život, jehož prostřednictvím můžeme adekvátně realizovat sebe a smysl své existence v nejvyšším duchovním a morálním aspektu“.

Ze zprávy Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ „O problémech a následcích globálních změn klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů“.

Pouze laskavost a lidskost lidí, ve vztahu jeden k druhému, může zachránit civilizaci před zničením. A to je to nejlepší, co je v každém z nás. Člověk by se jenom měl probudit z prázdných lží a iluzí strachu, povstat v čistotě ducha a v životě se řídit jen tím nejlepším, co člověk má - Čest, Svědomí, morální a duchovní čistota. Nesmíme přehlížet zlo, jelikož zlo se jen znásobí, když ho ponecháme bez potrestání!

Jak řekl Igor Danilov: „I jeden člověk může dokázat mnohé… Mudrc přistupoval každý večer k zrcadlu a ptal se sám sebe. „Kdo jsi a kým jsi dnes byl - otrokem nebo svobodným člověkem?“ Tímto se odlišuje svobodný člověk od otroka, neboť otrok, když vidí zlo a není k němu lhostejný, mlčí. Svobodný člověk vidící zlo a faleš, neprojde pouze kolem, ale jedná podle Cti a Svědomí tady a teď, tak, jak to přísluší skutečně svobodnému člověku.“