Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Společnost založená na morálce, přátelství, lásce, toleranci, nezištné pomoci…je reálná!
Data: 08-06-2016


Společnost založená na morálce, přátelství, lásce, toleranci, nezištné pomoci…je reálná!

V současné době žijeme bohužel ve společnosti, která má většinou spotřebitelský vztah ke všemu a všem kolem. Lidé se posuzují podle titulů, postavení, značky oblečení či aut…Honíme se jako šílení, abychom se vyrovnali těm ostatním. Proč? Protože máme pocit, že jinak nás nepřijmou. Přitom, kdybychom věděli, jak málo záleží ostatním na nás, tak bychom se uraziliJ! Člověk má od přírody sklon k napodobování. Částečně v tom hrají roli zrcadlové neurony v mozku, částečně geneticky zakódovaná tzv. stádovost, která má kořeny v dávné minulosti, kdy člověk žil neustále v ohrožení života a tlupa mu zaručovala větší šance na přežití. Také tzv. touha po tom stát se alfa samcem, či alfa samicí, zde často hraje významnou roli. Je dobré si ale uvědomit, že v současné době, při dnešní technické vyspělosti, žádné přímé nebezpeční nehrozí a vždy se najde někdo lepší, kdo bude mít větší dům, lepší auto, větší plat…Smyslem života přeci není jen starost o teplé hnízdečko, naplněné bříško, či plození dětí! To je možná smyslem života zvířat, ale člověk je přeci něco víc! Jinak by mu nebyla dána řeč a možnost cítit radost a lásku! Nemluvím o emocích, nýbrž o skutečných hlubokých pocitech, které nikam nemizí, nejsou ničím zvenčí podmíněny a když člověka zaplavují, tak se cítí dokonale šťasten a cítí, že je součástí celku, cítí jednotu se všemi a vším…

Byla jsem jednou z nich. Honila jsem se za lepším vzděláním, postavením, lepším autem, exotickou dovolenou…Šplhala jsem po pomyslném žebříku, a když jsem vyšplhala nahoru, tak jsem zjistila, že byl opřený o špatnou zeď. Dostavily se zdravotní problémy, únava, pocit nesmyslnosti bytí…V té době jsem se dostala ke knihám od Anastasie Novych a v jedné z nich jsem objevila rozbor jednotlivých historických událostí tak, jak jsem je nikdy předtím nečetla! Studovala jsem historii a vždy mi na tom něco nesedělo. Události se zdály být nesmyslné, vytržené z kontextu…Zde to bylo jiné! Najednou jsem věděla, že to je ta pravda, ty znalosti, které jsem celý život hledala! Pak následovaly další knihy o prapůvodních znalostech ze všech oborů – biologie, fyziky, astrologie…Hltala jsem tyto knihy, přestože jsem všemu nerozuměla, intuice mi říkala, že to je skutečná pravda. Často jsem měla pocit, že toto už jsem někdy dávno četla, věděla…

Přes knihy jsem se seznámila s dalšími lidmi a zjistila, že oni už tyto informace šíří ve svém volném čase pomocí videí, rádia, internetové TV, článkům…protože nemohou jinak, než se o toto moudro podělit s ostatními. Nakonec se z těchto lidí vytvořila Mezinárodní organizace, která dnes sdružuje více jak milión lidí z celého světa. Jedná se o dobrovolnickou organizaci, která je založena na vzájemné nezištné pomoci mezi lidmi, výměně zkušeností, podržením ostatních dobrou radou či slovem.

Řada lidí se mě ptá, proč to dělám, když z toho nic nemám? Tomu se jen usmívám, protože tato činnost mi přináší v životě mnohem víc, než mi dával luxus života předchozího. Ano, vyměnila jsem kariéru za týmovou práci, honorář za radost v očích ostatních lidí, zištná „přátelství“ za skutečnou jednotu, lásku a pomoc mezi lidmi! Objevila jsem v sobě tu lidskou stránku člověka, kterou má každý z nás v sobě, stejně jako tu zvířecí. Svoboda, kterou podvědomě hledá každý z nás, spočívá dle mého ve svobodě volby, zda budeme šťastní, či nikoli, zda si vybereme zlo či dobro, kterou ze dvou stránek podstaty člověka budeme stimulovat! Tu zvířecí nebo tu lidskou?

Nyní vím, že společnost založená na morálce, přátelství, lásce, toleranci, nezištné pomoci…je reálná! Každý den se o tom mohu přesvědčit na MSH AllatRa. A člověk nic velkého k tomu nepotřebuje! Jen otevřené srdíčko a touhu pomáhat. A pokud se láska snoubí ještě s vaším talentem, tak z toho vzniknou krásné věci, které udělají nejen vás šťastnými, ale rozzáří všechny kolem vás! Můžete začít jen drobnostmi – úsměvem na kolemjdoucího, odnesením těžké tašky babičce na ulici, napsáním pozitivního článku, rozesmáním smutné kamarádky, zavoláním rodičům…až po vytvoření vlastního videa, nahráním audioknihy, napsáním básně, zorganizováním seminářů, festivalu, vylepením motivátorů s pozitivními citáty…

Já osobně jsem ekonom, má společnost je Partner ALLATRA dohody o globálním partnerství a jako soukromá osoba na MSH pomáhám jako moderátorka TV Allatra Česko-Slovensko, nahrávám audioknihy od Anastasie Novych, píši články do novin Polahoda, dělám korektury textů, pomáhám při organizaci seminářů z psychologie a při účasti na festivalech, starám se o účetnictví zastupitelstva v ČR. Tato práce mne neuvěřitelně naplňuje energií a radostí. Vše dělám ve svém volném čase, nezištně.

Není nic krásného, než žít v radosti, pravdě a lásce, a o ně se i dělit s ostatními! Nezapomínejme na to, že jsme tvorové a tak bychom si ten svět měli tvořit my sami! A jako malý kousek puzzle ovlivňuje celý obraz, tak i čin každého z nás se odrazí v celé společnosti! Vždyť kdo by nechtěl žít ve společnosti, kde kromě dobrého slova a pomoci od druhých, nic zlého očekávat nemůžete! MSH AllatRa usiluje právě o takovou společnost. O společnost, kde lidé budou rozvíjet svůj potenciál ve prospěch ostatních, kde čest, morálka a svědomí nebudou jen prázdná slova, ale zcela samozřejmá podstata každého člověka!

Eva Hronová, člen a koordinátor MSH Allatra