Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

SVOBODA
Data: 14-04-2016


SVOBODA

I když je dnešní doba hodně uspěchaná, cítím, že na samotnou podstatu člověka to nemá vliv. Radosti a strasti obyčejných lidí se nemění, stejně jako touha po poznání či svobodě. Vzpomínám si na vyprávění mého dědečka o druhé světové válce. Jeho příběh ve mně dodnes vyvolává úctu a pokoru. Byl tehdy "totálně nasazen" na práci v Berlíně. Pracoval v továrně, kde se vyráběli zbraně. Pomalu se blížil konec války. U jedněch to vyvolávalo pocit štěstí a radosti, u druhých zase obavy a strach a to hlavně v řadách německých vojáků.Každý se s tím vypořádal po svém. Jedni se snažili spřátelit s vězni, druzí zase dávali všem jasně najevo, že dokud válka neskončila, pány nad životy jsou tady oni. V den, kdy osvobozenecká vojska dorazila do Berlína, si jeden s vysokých důstojníků dědu zavolal a pod hrozbou smrti ho chtěl přinutit, aby mu dal své oblečení a vydával ho za svého přítele.Děda se jen pousmál a s absolutním klidem řekl: "Pane plukovníku. Celý život jsem nelhal a dnes to nebudu měnit!". Důstojník se na něj nechápavě podíval, zasunul pistoli a utekl. Děda mi říkal, že v sobě, v té chvíli, cítil neuvěřitelnou lásku a vděčnost. Vždy, když mi to dovyprávěl, nechápal jsem, proč klade takový důraz na to, abych byl čestný a vždycky mluvil pravdu. Dnes už to vím. Pravda je totiž to, co bychom měli za každých okolností prosazovat a chránit. Proto musím, jakožto účastník Mezinárodního společenského hnutí "AllatRa", hájit pravdu stejně, jako to udělal můj dědeček. Před nedávnem totiž tři televizní stanice na Ukrajině odvysílaly lživé informace týkající se mezinárodního hnutí. Pošpinili tak nejen čest lidí z celého světa, kteří, jako volontérští účastníci hnutí, šíří ideu kreativní a duchovní společnosti, ale hlavně otrávili pravdu u samotného zdroje.

Mezinárodní společenské hnutí "AllatRa" (http://allatra.org/cs/) působí ve více než 180 zemích světa. Nachází se zcela mimo politiku a náboženství. Nezištně pomáhá lidem v různých oblastech společenského života a organizuje akce a semináře na podporu sjednocení lidí na celém světě. Podílí se nejen na zlepšení životních podmínek v oblasti vědních oborů (http://allatra-science.org/cs), ale i na sociálních projektech napříč všemi politickými a náboženskými směry (https://vk.com/allatra.psyhology). Našim generálním ředitelem je Svědomí. Za účasti všech členů hnutí byl vytvořený film, který pravdivě a bez jakékoli cenzury ukazuje skutečnou tvář volontérské organizace.

Nečestní novináři vyprovokovali vlnu, která, pokud ji nezastavíme, pohltí vše a zůstane jen iluze a lež. Situace, která nastala, se týká každého člověka. Pokud dopustíme, aby tito a jim podobní lidé, bez jakýchkoli výčitek svědomí, klamali a poskytovali veřejnosti nepravdivé informace, budou následky smutné. Jsme součástí demokratické společnosti, pro kterou by pravdivá informace měla znamenat alfu i omegu. Komu máme důvěřovat, když ne právě novinářům. Jejich čestnost a neúplatnost je zárukou, na kterou každý z nás spoléhá. Cítím, že v každém z nás je hodně lásky a dobra. Obnovme společně základní hodnoty naší společnosti. Chraňme si svoji čest a pravdu stejně, jako to udělal můj dědeček.

Dušan Valeček